24

Rechter: Teeven handelt in strijd met wet

Rechter keurt sober en ondoordacht gevangenisregime af … Staatssecretaris houdt vol en gaat in hoger beroep

Dinsdag heeft de rechter geoordeeld dat het sobere gevangenisregime van staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie, VVD) in strijd is met de wet. Teeven heeft het aantal uur dat gevangenen buiten hun cel doorbrengen teruggebracht, vanwege bezuinigingen. Maar het ontbreekt hem aan een wettelijke basis, oordeelt de rechter nu in een kort geding gedetineerden tegen de staat hadden aangespannen. Zij eisen nu nu een schadevergoeding. De staatssecretaris houdt echt voet bij stuk en gaat in hoger beroep tegen de uitspraak.

De rechter meent dat Teeven met zijn nieuwe beleid feitelijk het regime van ‘algehele gemeenschap’ heeft afgeschaft. Hij noemt het een ingrijpende wijziging, die bovendien in strijd is met de Penitentiaire beginselenwet. Veroordeelden moeten volgens die wet juist zoveel mogelijk in een regime van algehele gemeenschap worden geplaatst. Gedetineerden verblijven dan overdag tussen de activiteiten door op de afdeling; ze hoeven niet terug de cel is. Door het afschaffen hiervan zaten de gedetineerden sinds maart tenminste elf uur langen opgesloten.

De gedetineerden beramen zich nu op een gezamenlijke schadevergoeding voor ieder uur dat ze te lang in de cel hebben moeten doorbrengen. Hun advocaat, Arthur van der Biezen, meldt aan het ANP dat ze willen kijken of ze kunnen komen tot een gezamenlijke claim.

D66 heeft direct een Kamerdebat met de staatssecretaris aangevraagd naar aanleiding van de uitspraak. Kamerlid Gerard Schouw stelt:

D66 vindt het nieuwe sobere regime een onverstandige zet. Dit doet niks voor de resocialisatie van gevangen. Een goed gevangenisregime stoomt gevangenen klaar voor een doorstart in de samenleving zodat ze niet in herhaling vallen. Daar komt nu niks van terecht.”

Volgens hem werkt het beleid van Teeven bovendien agressie juist in de hand. Het is bedacht als bezuinigingsmaatregel, zonder dat er nagedacht is over de mogelijke gevolgen. Ook heeft de staatssecretaris volgens Schouw de regeling in alle stilte ingevoerd en een debat met de Tweede Kamer hierover omzeilt.

NRC: Rechter: sober gevangenisregime Teeven in strijd met wet
De Volkskrant: Gevangenen willen schadeclaim, Teeven gaat in beroep

Geef een reactie

Laatste reacties (24)