109

Rector Islamitische Universiteit blijft haat zaaien

Minister Bussemaker wil met wetsvoorstel ingrijpen bij instellingen die zich niet houden aan maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef

Ahmet Akgündüz, directeur Islamitische Universiteit Rotterdam (IUR) heeft in een aantal haattweets Koerden voor ‘honden’ uitgemaakt en gezegd te bidden voor de aanslagplegers in Ankara. Het is niet voor het eerst dat de rector vanwege zijn uitspraken in opspraak raakt.

Akgündüz reageerde op Twitter op de aanslagen van zaterdag 10 oktober in de Turkse hoofdstad. Daarover zei hij te ‘bidden voor de helden die de honden uitroeien die greppels graven’. Hoogleraar Turkse taal en cultuur Erik-Jan Zürcher zegt in het AD:

(…) “De rector doelt met ‘honden’ op de Koerdische jongeren die loopgraven graven om zich in het zuidoosten van Turkije te verdedigen tegen het leger. De ‘helden’ zijn de aanslagplegers, legt Zürcher uit. Hij bidt dus voor de zielenheil van de aanslagplegers.” 

VVD-Kamerlid Pieter Duisenberg veroordeelt de uitspraken van Akgündüz en vindt het onbegrijpelijk dat de man nog rector is van een universiteit in Nederland. 

Zo kan het niet langer. Hij werkt segregerend in plaats van de verbinding met Nederland te zoeken. Hoe kan een school met deze man als boegbeeld nog steeds de goedkeuring van de Nederlandse overheid hebben?” 

Akgündüz is eerder in opspraak geraakt toen hij op zijn Facebook landgenoten tijdens de Turkse verkiezingen opriep om op Erdogan te stemmen en ‘niet op homo’s en Armeniërs!’. Toen minister Bussemaker (Onderwijs) hem hiervoor op het matje riep sloot de rector zijn Facebookpagina en zei hij zich enkel te gaan richten op zijn werkzaamheden.

De Tweede Kamer heeft geprobeerd de accreditatie van de universiteit in te trekken maar dat mag alleen als er sprake is van bewezen slecht onderwijs. En dat is volgens Accreditatie-organisatie NVAO niet het geval. 

Minister Bussemaker heeft momenteel een wetsvoorstel liggen bij de Raad van State waarmee zij mag ingrijpen bij instellingen die zich niet houden aan hun opdracht tot maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef. De minister zegt zodra de wet van kracht is ‘niet te aarzelen van die bevoegdheid gebruik te maken’. 

cc foto: Faceme

Geef een reactie

Laatste reacties (109)