16

‘Rijk moet mijnschade Limburg vergoeden’

Net als in Groningen, waar schade door gaswinning aan de orde is, eisen Limburgers ook compensatie 

Limburgers wiens woningen schade hebben opgelopen als gevolg van de mijnbouw, willen door de rijksoverheid gecompenseerd worden. Net als de Groningers die gecompenseerd worden vanwege schade door gaswinning. De provincie Limburg en twaalf mijnbouwgemeenten hebben minister Henk Kamp (Economische Zaken) hierover een brandbrief gestuurd.

De Limburgse bestuurders schrijven:

Na de oorlog was de steenkolenwinning in Zuid-Limburg een van de belangrijkste pijlers van de wederopbouw van onze nationale economie. Het kan niet zo zijn dat de regio thans de schadelijke gevolgen voor haar rekening moet nemen. Wij vinden dit onrechtvaardig, maar ook in strijd met ons rechtsgevoel.

Kamp weigert verzoeken om uitkeringen uit het Waarborgfonds Mijnschade, omdat de mijnschade volgens de minister is verjaard. De laatste steenkoolmijn sloot namelijk in 1974. Maar die vlieger gaat volgens de bestuurders niet op. Tot 1994 werd namelijk nog mijnwater weggepompt om aangrenzende Duitse mijnen droog te houden. Volgens de bestuurders is ook dat ‘een mijnbouwkundige activiteit’. Juist nadat daarmee is gestopt, zijn veel woningen verzakt.

Hoeveel Limburgse huizen precies mijnbouwschade hebben opgelopen, is niet bekend.

De Volkskrant: Limburg wil dat Rijk mijnschade vergoedt

Foto: Winkelcentrum ’t Loon in Heerlen is hermetisch afgesloten. De ondergrondse garage is aan het verzakken en de kans op instorting van een deel van het complex is reëel geworden.  Vanwege verzakkingsgevaar moest het winkelcentrum in december 2011 worden ontruimd. Het winkelcentrum werd gedeeltelijk gesloopt.

Geef een reactie

Laatste reacties (16)