20

Rijksdienst: ‘maak ruïnes van niet te redden Groningse monumenten’

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed doet de opvallende aanbeveling om Groningse monumenten in het aardbevingsgebied, die niet meer te redden zijn, dan maar te behouden als ruïnes. Dit meldt RTV Noord, naar aanleiding van een nog geheim rapport dat in handen is gekomen van de omroep.

In dat onderzoek wordt besproken hoe er moet worden omgegaan met de 1500 rijksmonumenten en duizenden beeldbepalende panden die verzwakt of beschadigd zijn in het aardbevingsgebied in Groningen. In het rapport staan drie opties: slopen, bouwkundig versterken, of ‘onderhoud te plegen en het gebruik te wijzigen naar een lagere veiligheidscategorie’. In het geval van die laatste optie worden de veiligheidsrisico’s ingedamd, door te zorgen dat er minder mensen naar binnen mogen.

Het rapport geeft deze optie omdat er ook negatieve gevolgen kunnen zijn voor het beeldbepalende karakter van een monument wanneer het bouwkundig wordt versterkt. Daarnaast zou het versterken van een aantal van de monumenten niet te betalen zijn, schat het rapport in. De oplossing die het rapport daarom geeft is ‘Ruïnevorming’:

Als het gebouw wordt opgegeven, valt te overwegen dit te behouden als een ruïne. Ruïnevorming is uiteraard niet het streven. Maar wanneer een ruïne het verhaal van het gebruik uit het verleden kan vertellen en ook ruimtelijk een interessante plek oplevert, dan kan een ruïne ook een betekenis geven krijgen als erfgoed. Voorbeelden zijn steenfabrieken Rusthoven bij Appingedam en aan het Winsumerdiep.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap luidde twee jaar geleden al het alarm over de Groningse monumenten. ‘Als er niet snel ingegrepen wordt ingegrepen, lopen alle monumenten in het aardbevingsgebied groot gevaar’, werd toen gerapporteerd.

Tevergeefs. Renovatie en bouwkundige versteviging van monumentale panden, om te zorgen dat ze weer veilig worden, blijkt niet alleen bijzonder kostbaar. Ook blijkt het een zeer gecompliceerde operatie waarbij het risico wordt gelopen dat de panden in hun karakter wordt aangetast.

Hoeveel van de panden niet meer te redden zijn en daarom zullen veranderen in ruïnes is nog onduidelijk. De Rijksdienst wil zo snel mogelijk starten met een analyse per pand.

Bron: RTV Noord

Geef een reactie

Laatste reacties (20)