358

Roemer (SP): 5% hoger minimumloon

SP-lijsttrekker onthult verkiezingsprogramma: meer geld voor minima

Als het aan de SP ligt, worden de lasten rigoureus anders verdeeld. Lijsttrekker Emile Roemer maakte dinsdagavond in Pauw & Witteman bekend dat hij de mensen met de zwakste schouders extra wil tegemoetkomen.


In crisistijd is het volgens Roemer het belangrijkste om mensen die het het moeilijkste hebben, te ontzien. De SP wil dat op allerlei manieren gaan doen: minimumloon met zeker 5% verhogen, het ontslagrecht niet versoepelen, kinderbijslag en zorgpremies inkomensafhankelijk maken.

De keerzijde is dat mensen die het iets beter hebben, er flink op achteruit gaan. Zo betekent de inkomensafhankelijke kinderbijslag dat gezinnen met 1,5 keer het modale inkomen helemaal niks meer krijgen. Deze groep wordt ook getroffen door de SP-plannen om de hypotheekrenteaftrek geleidelijk te beperken: binnen tien jaar tot 350.000 euro. Roemer geeft dezee mensen “gedeeltelijk de schuld” van de huidige problemen. “Dan bezuinigen ze maar even op een tweede of derde televisie.”

Update 24-03: Inmiddels is het SP-programma gepresenteerd. Daarin staat onder meer:

Om de gevolgen van de crisis te bestrijden, de schatkist weer op orde te krijgen, en toch noodzakelijke investeringen (10 miljard euro) mogelijk te maken, bezuinigt de SP stevig in de komende jaren (14 miljard euro). Ook wordt aan hen die het kunnen missen, een extra bijdrage in de kosten van de crisis gevraagd (6 miljard euro). Banken en speculanten moeten meebetalen via een bankenheffing en een Tobintaks. Er wordt meer belasting geheven op hoge inkomens, vermogens en winsten. In de inkomstenbelasting komt een hoger tarief (van 52 naar 55 procent) en er komt een nieuw toptarief van 65 procent, vanaf 150.000 euro belastbaar inkomen. De winstbelasting gaat naar 30 procent.

Geef een reactie

Laatste reacties (358)