Laatste update 19:54
104

Veel Rotterdamse vrouwen hebben last van straatintimidatie

Uit een onderzoek dat in opdracht van Leefbaar-wethouder Joost Eerdmans door de Erasmus universiteit is uitgevoerd blijkt dat veel vrouwen op straat worden lastiggevallen. De onderzoekers ondervroegen 1200 inwoonsters van de stad tussen de 18 en 45 jaar naar hun ervaringen met “seksuele uitlatingen of gedragingen van mannen of jongens op straat waarmee zij u irriteren, tot last zijn, kwetsen, beledigen, bedreigen, of beperken in uw gevoel van persoonlijke vrijheid.” 44 procent van de vrouwen had daar het afgelopen jaar mee te maken. Als die definitie wordt losgelaten dan heeft 94 procent van de vrouwen te maken met mannen of jongens die hen ongevraagd benaderen op straat, constateren Tamar Fischer en Natascha Sprado die het onderzoek uitvoerden.

De vormen van seksuele toenadering die in het onderzoek naar voren komen zijn in te delen in verbale, non-verbale en fysieke vormen van toenadering. Verbale vormen die veel vrouwen meemaken zijn het maken van geluiden zoals fluiten, sissen, klakken, het krijgen van complimenten over het uiterlijk en het naroepen van seksueel getinte opmerkingen. Deze gedragingen zijn door 40 tot 55 procent van de vrouwen drie of meer keer meegemaakt in het afgelopen jaar. Beledigingen (12%) en het daadwerkelijk om seks vragen (3%) komen minder voor. De nonverbale vormen die genoemd worden zijn nastaren (64%), seksuele gebaren en op een intimiderende wijze kijken.6 Deze non-verbale vormen van gedrag worden door vrouwen meestal als indringender beschreven dan de verbale vormen. De fysieke vormen van seksuele toenadering komen het minst voor maar worden als meest indringend benoemd. Daarbij gaat het om achternalopen (14%) en in het nauw drijven (2%). In de interviews werden ook vaak aanrandingen op drukke plekken (zoals de markt) en exhibitionisme genoemd. (…) Uit het onderzoek werd ook duidelijk dat niet alle seksueel getinte toenaderingen als overlast worden ervaren. Zo blijkt dat 41 procent van de vrouwen het vleiend vindt als mannen op straat hen complimenteren met hun uiterlijk. Als jongens of mannen, vrouwen op een leuke en respectvolle manier aanspreken kan het grappig zijn en bijdragen aan een positieve interactie op straat.
Grafiek uit het rapport: Straatintimidatie in Rotterdam

De meeste intimidatie vindt plaats in het centrum van de stad, vooral op koopavonden en het meest in de zomermaanden als groepen jongeren rondhangen. Maar de vormen van intimidatie waar vrouwen zich het meest onveilig door zeggen te voelen, komen juist vooral in de wijken of routes naar de wijken voor. Het gaat dan veelal om solistisch plegende mannen die vrouwen achtervolgen, aanraken, of intimiderend aankijken. Ook is gevraagd naar de etnische afkomst van de daders, voor zo ver die is vast te stellen. In een derde van de gevallen zijn de intimiderende mannen of jongens van Marokkaanse afkomst. Andere groepen scoren lager. Opvallend: de meeste vrouwen (66%) ervaren nooit of zelden seksuele straatintimidatie van plegers uit de eigen etnische groep.

De seksuele toenadering door plegers van door de respondenten veronderstelde Turkse of Marokkaanse afkomst lijkt vooral een jongerenprobleem te zijn. Bij deze groep leidt een afwijzing van of het genegeerd worden door een vrouw regelmatig tot gefrustreerde reacties en het uiten van beledigingen. Plegers van wie verondersteld wordt dat zij een volledig Nederlandse afkomst hebben, vertonen het gedrag ook maar voornamelijk tijdens het uitgaan als er drank in het spel is (jongeren) of solistisch op stillere plekken (volwassen mannen). Het gedrag van door respondenten veronderstelde Surinaamse en Antilliaanse plegers blijkt minder leeftijds- en situatie gebonden en in deze groepen vertonen ook oudere mannen het gedrag veelvuldig. Door deze mannen wordt wel vaak meer humor gebruikt en de mannen kunnen beter met afwijzing omgaan waardoor hun toenaderingen in mindere mate als intimiderend worden ervaren.

Veel vrouwen pasen hun gedrag aan om te ontkomen aan straatintimidatie. Ze doen alsof ze bellen, mijden bepaalde plekken en een klein deel past zelfs de kleding aan. Aangifte doen ze amper, onder meer vanwege het idee dat zulks weinig zin heeft. De gemeente Amsterdam overweegt een ‘sis-verbod’ in te voeren om het probleem aan te pakken. PvdA-Kamerlid Ahmed Marcouch heeft een wet ingediend die het strafbaar maakt om vrouwen op straat hinderlijk te volgen, te intimideren of seksuele voorstellen te doen. De Rotterdamse wethouder Eerdmans komt voor de zomer met een eigen plan.

Rijnmond meldt:

De Rotterdamse wethouder Joost Eerdmans is geschrokken van de cijfers. Eerdmans: “Het is onacceptabel dat zoveel vrouwen er last van hebben en zelfs hun gedrag aanpassen. Dit is een probleem van mannen.” Voor de aanpak van het probleem denkt de wethouder aan meer handhaving, een laagdrempelige melding en betere voorlichting op scholen.

Lees hier het hele rapport Seksuele straatintimidatie in Rotterdam

Geef een reactie

Laatste reacties (104)