54

Nieuw kabinet Rutte III wordt groot, groter, grootst

Het nieuwe kabinet Rutte III krijgt een flinke omvang: 16 ministers en 9 staatssecretarissen. Dat meldt het AD vrijdag. Die 25 bewindslieden is een record voor Mark Rutte, die de laatste jaren een fel pleitbezorger was van ‘een kleine en krachtige overheid’. Rutte II telde 13 ministers en 7 staatssecretarissen.

Nieuw in het komende kabinet is een speciale minister van Klimaat en Energie. Zowel Immigratie als Landbouw krijgen weer een eigen minister, nadat beide portefeuilles de afgelopen jaren bij andere ministeries waren ondergebracht. Volgens het plan dat nu op tafel ligt levert de VVD zes ministers, CDA en D66 allebei vier en de ChristenUnie twee. Daarnaast komen er vier staatssecretarissen van dde VVD, twee van CDA en D66 en eentje van de ChristenUnie.

Het uit de kluiten gewassen kabinet laat zien dat Rutte water bij de wijn heeft moeten doen tijdens het onderhandelen. Toen zijn eerste kabinet in 2010 aantrad had hij het nog over ‘we vegen de trap van bovenaan schoon’, daarmee doelend op een forse inkrimping van het aantal ministersposten. Een andere uitspraak daarover van Rutte was: ‘Ik wil een kleine en krachtige overheid en kleine kabinetten, zodat iedereen het net iets te druk heeft. Het hele probleem is dat je met meer bewindslieden ziet dat ze werk gaan zoeken om hun salaris te rechtvaardigen.’ Na de val van Rutte I in 2012 regende het daarom ook klachten, vooral van het CDA dat het van meet af aan niet zag zitten met die inkrimpdrift van de premier. ‘Ik kom niet aan denken toe, ik ben alleen aan het uitvoeren’, liet CDA-minister Hillen van Defensie destijds optekenen.

Het lijkt er nu dus op dat het CDA niet nog eens in die val wil trappen en voet bij stuk heeft gehouden. En met succes. Wie op welke ministerspost terechtkomt, of wie welk staatssecretariaat krijgt, laat wel nog even op zich wachten. Daarover zijn de onderhandelende partijen druk in gesprek. Het AD meldt wel dat D66 aast op het ministerie van Klimaat en Energie en dat CDA staat te popelen om, als vanouds, het ministerie van Landbouw te bestieren. Rutte (VVD), Buma (CDA), Pechtold (D66) en Segers (CU) hebben inmiddels al meerdere keren over de verdeling gesproken. Steeds zonder hun secondanten, aangezien die in beeld zijn voor de te verdelen posten.

cc-foto: Roel Wijnants

Geef een reactie

Laatste reacties (54)