15

‘Rutte, pas op voor boekhoudersmentaliteit’

Eurogroepleider Wim van de Camp (CDA) vindt korting van nieuw kabinet op EU-betalingen veel te overdreven

Mart Rutte zei ooit dat Nederland niet langer ‘gekke Henkie’ mag zijn. Hij wil de huidige EU-afdracht van 2 miljard met de helft verminderen. CDA-europarlementariërs vinden dat onhaalbaar, meldt de Volkskrant. Eurogroepleider Wim van de Camp roept het nieuwe kabinet op om zich niet te laten leiden door een ‘boekhoudersmentaliteit’.

Volgens Van de Camp is een afdrachtsvermindering van 200 miljoen per jaar al voldoende. De twee miljard die Nederland jaarlijks afdraagt is volgens hem in schraal contrast met de verdiensten. De CDA’er benadrukt dat de EU Nederland jaarlijks 20 tot 30 miljard oplevert.

De CDA-euroleider heeft grote twijfels bij de doelstelling van Rutte.

De onderhandelingen over het nieuwe meerjarenbudget zullen zeer, zeer taai zijn. Alle 27 EU-landen hebben wensen en dat is niet méér aan de EU betalen”, zegt hij in de Volkskrant.

Ook in het asiel- en immigratiebeleid van het nieuwe kabinet ziet Van de Camp niets. Nederland wil zeven wetten aanscherpen op het gebied van asiel en immigratie die volgens experts in Brussel nauwelijks mogelijk zijn en waarvoor ook nauwelijks steun is binnen het Europees parlement. “De EU werkt aan een Europees asielbeleid om te voorkomen dat de asielstromen zich steeds naar het soepelste land verleggen. Dan moet je niet op eigen houtje je beleid aanscherpen.”

Volkskrant: CDA’ers in Brussel vrezen boekhoudersmentaliteit

Geef een reactie

Laatste reacties (15)