40

Saamhorigheid onder druk

Kijk hier het Filosofisch Kwintet terug

Welke waarden staan onder druk, verdienen het om behouden te blijven en waarom? Daarover gaat de huidige reeks van het Filosofisch Kwintet. In deze aflevering gaat het over saamhorigheid en het belang om ergens bij te horen.

Aan het woord komen hoogleraar geopolitiek van grenzen aan de universiteit van Bergamo en hoofddocent politieke geografie Henk van Houtum, hoogleraar Diversiteit en Integratie aan de afdeling Sociologie van de Vrije Universiteit in Amsterdam Halleh Ghorashi en universitair hoofddocent Europese integratie aan de Universiteit Utrecht Mathieu Segers. Die laatste werd onlangs ook al geïnterviewd op de website van Human. Daar zegt hij onder meer:

We hebben weinig gemeenschappelijke, morele bodem meer. Op materieel vlak loopt Europa misschien voorop, maar op het gebied van identiteitsbewustzijn is het hier armoe troef. Na de Tweede Wereldoorlog is er in de westerse wereld een heel groot vertrouwen gegroeid in beleid dat gebaseerd is op rationaliteit. Je definieert een probleem, maakt een kosten-batenanalyse en zoekt naar een praktische oplossing. Politici werden populair als ze beloofden problemen op te lossen en niet als ze zeiden: ik heb ideeën. Dat instrumentalisme zonder moraal leidt uiteindelijke tot grote willekeur, waardoor niemand meer begrijpt wat de gezamenlijke basis is waarvanuit de samenleving functioneert.

In deze serie van het Filosofisch Kwintet over waarden die onder druk staan volgen nog afleveringen over gelijkwaardigheid en zorgzaamheid.

Geef een reactie

Laatste reacties (40)