173

Samsom roept Rutte op afstand te nemen van ‘haatprediker’ Wilders

Verdeelde oppositie domineert 'ongrijpbaar' debat ... Buma 'schooljongetje dat zijn huiswerk niet had gemaakt ... De Algemene Politieke Beschouwingen: Strijd om de one-liner ... Zelden liep een Beschouwing zo uit

Om 10:30 vangen in het parlement de Algemene Politieke Beschouwingen (APB) aan. Twee dagen lang debatteren de politieke partijen en kabinet over de begroting die op Prinsjesdag is gepresenteerd. De eerste dag komen de fractievoorzitters aan het woord.


Updates onderaan:

Parlementair verslaggever Frits Wester stelt in zijn column dat de beschouwingen bijna ieder jaar op een teleurstelling uitlopen. Hij kijkt uit naar visies en oplossingen maar het draait steevast uit op het betrekken van stellingen en het uitvergroten van verschillen:

Het wordt op onderdelen, vandaag en morgen weer een rondje vliegen afvangen. Hele en vooral halve waarheden, onvolledige metaforen en vooral lekkere oneliners om de nieuwsuitzendingen mee te halen. En ja hoor, dat lukt ook meestal. Ook bij ons. Emotie boven feiten.

Een van de aanvallen waar het kabinet zich voor opmaakt is het beeld dat de coalitiepartners VVD en PvdA sterk verdeeld zijn en daardoor grote kwesties niet kunnen of durven aanpakken. De NOS meldt:

CDA-fractievoorzitter Buma heeft al aangekondigd dat hij het kabinet daarop gaat aanspreken. “We moeten het kabinet oproepen de handen uit de mouwen te steken”, zegt Buma. Volgens de CDA-leider moeten Rutte en zijn ploeg het broze economische herstel robuuster maken. “Daarvoor moeten nog veel stappen worden gezet”, zegt hij.

In een interview met Nu.nl neemt minister Asscher (PvdA) alvast een voorschot op de verdediging:

Dat is ongelofelijke flauwekul. Het is heel Haags om te zeggen dat als we niet vandaag al van alles overhoop hebben gegooid, we het dus oneens zijn. Onze ambitie is dat deze kabinetsperiode te gaan regelen en ik denk dat het gaat lukken.

In de Volkskrant neemt premier het opvallend op voor de Diederik Samsom en zijn PvdA:

De PvdA is een ontzettend betrouwbare partij. Samsom speelt geen politieke spelletjes. Dat kan ie niet eens. Hij heeft het één keer geprobeerd. Toen kwam ie aanlopen met zo’n blik… hij had ook een bord mee kunnen nemen met daarop heel groot: spelletje. Ik zei: hé, Diederik, jij komt een spelletje spelen. Hij kan dat dus niet.

Er is totale transparantie in de relatie. We zijn bezig met een gigantisch pakket hervormingen. We gaan de kabinetten Lubbers I en Balkenende II voorbij. Die stelling durf ik aan. Dat lukt. Met de PvdA. De partij wordt zeer stabiel geleid. Samsom, Asscher, Spekman, Dijsselbloem: dat is een zeer sterk leidersteam. Mijn indruk is dat ze er ook voor de lange termijn inzitten, dat ze het land structureel sterker willen maken. En natuurlijk willen ze dat ook electoraal verzilveren. Dat lukt nu nog niet, als je de peilingen mag geloven, daar moeten we nog even wat voor doen. Maar daar is wel vertrouwen in.

Wilders probeert de aandacht van de media te vangen met een voorstel om moslims (“mensen met een islamitisch paspoort”) te dwingen een ‘anti-shariaverklaring’ te ondertekenen. Of een van de andere politici nog de moeite zal nemen om op die kermispolitiek te reageren blijkt ook vandaag.

Update 10:40
PVV-leider Geert Wilders weet bij aanvang van de Algemene Politieke Beschouwingen direct de emotie de boventoon te laten voeren. Hij vraagt Kamervoorzitter Van Miltenburg de Koran de deur uit te doen. Het islamitische heilige boek ligt, naast de Bijbel, op de tafel van de Kamervoorzitter. Van Miltenburg weigert dit te doen en benadrukt dat het niet de eerste keer is dat Wilders dit van haar eist. Eerder heeft de Kamer na een stemming hierover al besloten dat de Koran, net als de Bijbel, gewoon op tafel moet blijven. 

PvdA-leider Diederik Samsom en SP-leider Emile Roemer geven in een reactie beiden aan niets te zien in dit plan uit de koker van Wilders. Samsom zegt er helemaal klaar mee te zijn dat Wilders ‘nu weer een spelletje speelt’ en dat er ‘nu weer haat wordt verspreid’.

De SGP-fractie steunde overigens eerder het voorstel van Wilders, maar zegt bij monde van de SGP-leider het voorstel nu niet te zullen steunen. Hoewel de partij de Koran en de Bijbel niet op één lijn acht en het islamitische heilige boek liever uit de Kamer ziet verdwijnen, kan de partij het voorstel niet steunen omdat het nu alleen maar bedoeld is om een nummertje te maken. Bij de hoofdelijke stemming stemden slechts 11 Kamerleden voor het voorstel.

Update 12.00
Allereerst krijgt de leider van de grootste oppositiepartij het woord; Emile Roemer (SP). Na een fel debat tussen Roemer en Wilders, waarin de PVV-leider de SP-leider verwijt asielzoekers boven ‘Nederlandse ouderen’ te stellen, door hen te willen helpen met opvang, terwijl er voor ouderen geen plaats zou zijn in verzorgingstehuizen, kan Roemer eindelijk aan zijn betoog beginnen. Ook tijdens dat betoog wordt het vuur hem aan de schenen gelegd. Zo verwijt D66-leider Alexander Pechtold hem dat hij mensen angst aan praat over de zorg.

U zegt: de mensen thuis zitten te janken. Maar als ik u vraag hoe de uitgaven in de zorg zich dan ontwikkelen weet u eerst de getallen niet en vervolgens gaat u met stevige getallen de mensen nog banger maken.”

Wanneer Pechtold hem vraagt hoeveel geld er bij de SP naar onderwijs zou gaan als de partij zou regeren, moet Roemer hem het bedrag schuldig blijven. “Dat vertel ik u in de tweede termijn. Maar er wordt in ieder geval niet bezuinigd”, aldus de SP-leider.

Het is tekenend voor hoe zijn betoog verder verloopt: Roemer heeft geen cijfers paraat en komt daardoor in de knel. Iedereen opent de aanval op de SP-leider. “U kunt hier niet voorstellen doen zonder ook de cijfers paraat te hebben. Dan kunnen we hier geen serieus debat hebben”, zegt VVD-leider Halbe Zijlstra. De uiteindelijke kiss of death komt van PvdA-leider Diederik Samsom:

U hoeft helemaal niet naar het CPB voor een doorrekening, het zijn úw plannen. Maar vertel hier wel hoe het betaald moet worden, anders kunnen we geen ordentelijk debat hebben.”

Roemer belooft snel met cijfers toekomen, maar Samsom wil ze voor de lunch. Dan kan hij ze meenemen in zijn bijdrage. “Ik wil hier toch nog even op ingaan”, probeert Roemer twijfelachtig, maar besluit dan na een korte stilte: “Nee, ik ga toch maar door.”

Update 14:10

Op het gebied van belastingen en inkomens staan coalitiepartners VVD en PvdA lijnrecht tegenover elkaar. Halbe Zijlstra: “Ik wil niet onder de radar allerlei inkomenseffecten.” Zijlstra is wel duidelijk over de huidige samenwerking ondanks de meningsverschillen: “Maar de VVD heeft afspraken gemaakt met de PvdA over het eerlijk delen en afspraak is afspraak.”

Update 14:21
Henk Krol (50Plus) bekritiseert Halbe Zijlstra, want volgens Krol leveren veel te veel geld in, en daarbij worden praktische zaken opgesomd die duurder zijn, maar Zijlstra pareert de kritiek door te zeggen dat ouderen als geen ander weten hoe belangrijk het is om soms offert te brengen om erna ‘een mooier land’ te krijgen’. Roemer (SP) valt Krol bij.  Volgens de SP-fractievoorzitter geeft de VVD een valse voorstelling van zaken.

Update 14:31
Vergadering geschorst voor een late lunch. Om 15:30 zal de vergadering weer worden geopend.

Update 16:16
Buma heeft toegelicht dat hij voor een energiepolitiek is met kerncentrales. D66-leider Alexander Pechtold ziet het niet zitten, want het zou volgens hem beter zijn om naar nieuwe, duurzame energiebronnen te zoeken.

Buma:

Duurzame energie ja, maar er zullen altijd backups nodig zijn voor als de zon niet schijnt of de wind niet waait. Deze zomer heeft ons geleerd dat we anders moeten gaan nadenken over onze energiepolitiek. Als we energieonafhankelijk willen zijn in 2030 kunnen we niet zo doorgaan als we nu doen.

Van Ojik en Thieme van de Partij voor de Dieren vragen aan Buma van welke twijfelachtige regeringen Buma zijn uranium kopen? Buma reageert teleurgesteld en verwijt de andere partijen geen interesse voor het vraagstuk van kernenergie.

Update 16:45

Ondertussen deelt Ronald Plasterk een foto via een tweet: Zijn blik op de Algemene Politieke Beschouwingen vanuit vak K.

CC-Foto: Twitter Ronald Plasterk

Update 16:47

Buma is boos op de coalitie: “De ambitie voor een nieuw belastingstelsel is al voor de zomer de grond ingeboord, toen de PvdA en de VVD hun stokpaardjes gingen berijden.”

Update 17:30

SGP-leider Van der Staaij maakt de grap dat de begroting van het nog niet is gelekt. “Daar kan het kabinet nog wat van leren.” Ook Samsom reageert: Volgens hem valt 6 miljard wel mee aangezien het CDA volgend jaar 1,6 miljard aan lastenverlichtingen wil doorvoeren. Het debat in de Kamer ontwikkelt zich tot een overleg waar alleen ingevoerde Den Haag specialisten brood van lusten. 

Update 20.00 uur:
PvdA-leider Diederik Samsom heeft premier Rutte opgeroepen om zich duidelijk uit te spreken tegen zowel de PVV als radicale moslims:

“We kennen de premier als iemand die nog wel eens de schouders wil ophalen, onder het motto van niet op elk stuk rood vlees reageren. Mijn oproep aan hem zou zijn: laat die terughoudendheid varen.” Rutte zou er volgens Samsom goed aan doen om stelling te nemen “tegen de haatzaaiers in de pro-IS demonstratie, maar ook tegen haatpredikers in de politiek”.

Wilders zei gisteren dat Nederlanders met een paspoort uit een islamitisch land een anti-shariaverklaring moeten tekenen waarmee ze de gewelddadige vorm van de islam afzweren. Volgens Samsom een “kwaadaardig voorstel dat associaties oproept met de donkerste periodes uit onze geschiedenis”.

Geef een reactie

Laatste reacties (173)