12

San Francisco: verbod op telefoongidsen

Milieumaatregel tegen massale verspilling … Gidsen alleen nog geleverd na uitdrukkelijke toestemming ontvanger

De Californische stad San Francisco wil een verbod doorvoeren op de ongevraagde verspreiding van Gouden Gidsen. De telefoonboeken voor bedrijven worden nu nog net als in Nederland massaal bij bewoners voor de deur gedumpt.

De gidsen vervuilen de portieken, straten en eindigen vaak op de vuilnisbelt zonder een enkele keer geraadpleegd te zijn. Er worden naar schatting jaarlijks anderhalf miljoen exemplaren in de stad verspreid. Volgens stadsbestuurder David Chiu zijn de gidsen ‘een instrument uit de 20e eeuw dat niet aan de zakelijke en milieu-eisen van de 21e eeuw voldoet.’

De wetgeving zou distributeurs verplichten vooraf toestemming te vragen voor het bezorgen van een Gouden Gids, in de VS genaamd Yellow Pages. Per overtreding komt er een boete van 500 dollar. Gewone telefoongidsen vallen niet onder het verbod omdat de verspreiding daarvan wettelijk verplicht is.

San Francisco Chronicle: S.F. Yellow Pages ban to be considered

cc-foto: Lynn Friedman

Geef een reactie

Laatste reacties (12)