16

Scholieren halen lagere cijfers

Onderwijsinspectie: Sinds 2006 gaat het bergafwaarts

Leerlingen van het middelbaar onderwijs halen steeds slechtere cijfers bij hun examens. In het VMBO daalde het gemiddelde cijfer voor het examen Nederlands in vijf jaar tijd met 0,7 punt. In het VWO was dat 0,3.

Dat staat in het Onderwijsverslag van de Inspectie van het Onderwijs.

De inspectie is vooral bezorgd over de lagere eindexamencijfers in het voortgezet onderwijs. In de gemengde/theoretische leerweg van het vmbo ging het cijfer voor wiskunde van 6,4 in 2006 naar 6,1. In het vwo daalde het cijfer voor Nederlands van een 6,4 naar een 6,1. Deze dalende trend blijkt ook uit internationaal vergelijkend onderzoek. In vergelijking met 2008/2009 blijven de cijfers van veel vakken gelijk. 
(…) 
Er zijn nog andere minder gunstige ontwikkelingen in het voortgezet onderwijs. De uitstroom naar het voortgezet speciaal onderwijs stijgt. Bovendien halen op dit moment veel meer havo- en vwo-leerlingen hun diploma in het volwassenenonderwijs, waar ze met aanzienlijk lagere cijfers slagen dan leerlingen in het gewone voortgezet onderwijs. Vwo-leerlingen halen bijvoorbeeld gemiddeld een 6,3 voor wiskunde, maar in het volwassenenonderwijs slechts een 5,6. Hierdoor zijn ze minder goed toegerust voor het vervolgonderwijs. De teruglopende prestaties zijn des te zorgelijker omdat er de komende jaren terecht veel van het voortgezet onderwijs wordt verwacht. Zo komen er aangescherpte exameneisen en worden er reken- en taaltoetsen ingevoerd.

cc-foto: bies

Geef een reactie

Laatste reacties (16)