19

Schonere lucht nog niet schoon genoeg

RIVM: lucht minder vervuild... Europese norm stikstofdioxide nog niet gehaald... Milieudefensie: 'Daling meer geluk dan wijsheid'...

De lucht in Nederland is weer een beetje minder vervuild. Dat blijkt uit het Jaaroverzicht Luchtkwaliteit 2012 van het RIVM. Maar of dat echt goed nieuws is, valt te betwijfelen. De concentratie stikstofdioxide blijft, ook als de daling doorzet, te hoog.

De concentratie meest vervuilende stoffen, zoals fijn stof en stikstofdioxide, neemt al jaren af. In 2012 was die daling nog iets sterker dankzij de gunstige weersomstandigheden. Ivo Stumpe, campagneleider Verkeer van Milieudefensie toonde zich op Twitter dan ook niet onder de indruk.

Stumpe heeft een punt. Want het RIVM waarschuwt dat het te vroeg is om te juichen. Nederland heeft van de Europese Unie tot 1 januari 2015 gekregen om te voldoen aan de Europese stikstofdioxidenorm voor de jaargemiddelde concentratie (40 microgram per kubieke meter). Vooral op plekken waar veel verkeer is, met name in Amsterdam en Rotterdam, wordt die norm niet gehaald, ook niet als de daling in het huidige tempo doorzet. Het RIVM schrijft:

Als de langjarige daling in de stikstofdioxideconcentraties in hetzelfde tempo aanhoudt, is het echter niet zeker dat in 2015 op alle meetlocaties aan de grenswaarde voor stikstofdioxide wordt voldaan. Daarvoor is een sterkere afname nodig.

cc-foto: Michiel Mobach

Geef een reactie

Laatste reacties (19)