23

Scootmobielers worden openbaar vervoer ingejaagd

Chronisch zieken, ouderen en andere hulpbehoevenden draaien op voor bezuinigingen door hogere eigen bijdrage te betalen

Uit een rondgang van advies- en onderzoeksbureau Doteye blijkt dat gemeenten van plan zijn om de bezuinigingen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor het grootste deel op te vangen door hulpbehoevenden meer te laten betalen. De meeste gemeenten willen de eigen bijdrage verhogen en voorzieningen versoberen.

Gemeenten zijn van plan om bijvoorbeeld minder scootmobiels te verstrekken en zodoende mensen dwingen meer gebruik te maken van busjes voor collectief gebruik. Verder moeten mensen die hulp nodig hebben meer hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Zo zouden er bijvoorbeeld vaker mantelzorgers ingezet moeten worden.

De Wet maatschappelijke ondersteuning is in 2007 in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat zieken, chronische patiënten, gehandicapten en ouderen langer thuis kunnen blijven. Ze worden ondersteund met bijvoorbeeld huishoudelijk hulp en apparatuur. 

De Volkskrant: ‘Eigen bijdrage hulpbehoevenden stijgt’

cc-foto: Roel Wijnants

Geef een reactie

Laatste reacties (23)