38

Senaat keurt Participatiewet goed

Wie een uitkering ontvangt kan voortaan gedwongen worden tegenprestatie te leveren ... Mantelzorgboete met een jaar uitgesteld

Na de Tweede Kamer is nu ook de Eerste Kamer akkoord met de aanpassing van de bijstandsregels in de Participatiewet. Zo kan, wie in aanmerking wil komen voor een uitkering, in de toekomst gevraagd worden een tegenprestatie te leveren. Ook worden de Wajon, de sociale werkvoorziening en de bijstand gebundeld en wordt een groot aantal taken van het Rijk overgeheveld naar gemeenteniveau.

Het kabinet van VVD en PvdA heeft in de Eerste Kamer geen meerderheid. Daarom maakte het met D66, ChristenUnie en SGP afspraken om de plannen in de Senaat aan een meerderheid te kunnen helpen. Ook het CDA bleek bij stemming de plannen van het kabinet te steunen.

Ook de mantelzorgboete is in de wetten opgenomen. Hulpbehoevende ouderen die besluiten bij een familielid in te trekken, worden in de toekomst gekort op hun AOW. Onder druk van de Senaat is deze boete met een jaar uitgesteld, maar staatssecretaris Jetta Klijnsma heeft eerder al benadrukt dat dit niet betekent dat de mantelzorgboete daarmee van de baan is.

NOS: Senaat achter Participatiewet

cc-foto: Ziekenzorg CMrMT

Geef een reactie

Laatste reacties (38)