59

Senatoren voortaan voor zes jaar verkozen, iedere drie jaar verkiezingen

De verkiezingen voor de Eerste Kamer gaan drastisch gewijzigd worden als het aan het kabinet ligt. Iedere drie jaar moet de helft van de 75 leden tellende Senaat vervangen worden via een verkiezing. En de zittingstermijn van een Eerste Kamerlid wordt zes in plaats van vier jaar. Om de plannen door te kunnen voeren is een wijziging van de Grondwet vereist. Het betekent overigens geen vernieuwing maar een terugkeer naar de situatie van vóór 1983. De Eerste Kamer-verkiezingen werden sinds de gedoogcoalitie met de PVV steeds meer een kans om te protesteren tegen het kabinet en kregen het karakter van tussentijdse verkiezingen. De ingreep moet dat tegengaan.

NRC schrijft:

Door de voorgestelde wijziging kan een zittend kabinet een meerderheid in de Eerste Kamer minder snel tussentijds kwijtraken. Verder wil het kabinet zorgen dat de Provinciale Statenverkiezingen niet meer worden overschaduwd door de Eerste Kamerverkiezingen. Coalitiepartij CDA is een uitgesproken voorstander van het plan – de partij stelde de wijziging zelf voor.

Trouw analyseert:

Politieke schokgolven zullen zo minder doorwerken in de Eerste Kamer. Dat een nieuwe partij, zoals Forum voor Democratie, in één keer de grootste wordt in de Eerste Kamer is dan uitgesloten. Het kan ook niet meer gebeuren dat een zittend kabinet in de senaat zijn meerderheid in één keer verliest, zoals nu.

De wijzigingen hebben ook tot gevolg dat kleine partijen als de SGP hun kans op een zetel kwijt zouden raken. Minister Ollongren bekijkt of die ongewenste bijwerking tegengegaan kan worden.

cc-foto: Leif Hinrichsen

Geef een reactie

Laatste reacties (59)