5

SGP’er dwarsboomt Europese fractie Farage

Eurokritische fractie Farage in problemen na overstap Nederlandse europarlementariër

Nigel Farage, lijsttrekker van de anti-Europese UK Independence Party (UKIP), heeft – ondanks zijn verkiezingszege in Groot-Brittannië – grote moeite om zijn plannen voor een eurokritische fractie gestalte te geven. Nu het Nederlandse Europarlementslid Bas Belder de samenwerking met UKIP heeft opgezegd, ten faveure van de Europese Conservatieven en Hervormers (ECR), lijkt de kans op een eurokritische fractie in het Europees Parlement hem te ontglippen.

SGP-politicus Belder zetelde eerder nog in de Europese fractie van Farage. Zijn partij ging voor de verkiezingen echter een lijstverbinding aan met de ChristenUnie, wat resulteerde in twee zetels: één voor de ChristenUnie, één voor de SGP. Beide Europarlementsleden mochten zelf een fractie te kiezen. Na enig beraad sloot Belder zich – in navolging van zijn ChristenUnie-collega Peter van Dalen – aan bij de ECR.

Voorwaarden voor het vormen van een fractie in het Europees Parlement, zijn minstens 25 verkozenen uit minstens zeven verschillende lidstaten. Farage zou echter nog politici uit twee landen tekortkomen voor zijn beoogde Brusselse fractie. 

cc-foto: European Parliament

Geef een reactie

Laatste reacties (5)