358

SNS genationaliseerd

Dijsselbloem: stap was 'uiterste redmiddel' en 'onvermijdelijk' ... staatsschuld loopt met 1,6 procent op ... Minister van Financiën: 'mogelijk nieuwe bezuinigingen' ... Rutte: Dit komt door mismanagement bij SNS

Minister Dijsselbloem van Financiën verklaarde in een persconferentie dat SNS van de Nederlandsche Bank tot gisterenavond 18 uur de tijd had gekregen om een oplossing te vinden voor de ontstane tekorten van de bank. Die tekorten waren ontstaan door problemen met de vastgoedtak. Toen bleek dat SNS geen oplossing had gevonden, had het kabinet geen andere realistische mogelijkheden meer, aldus Dijsselbloem. Zonder ingrijpen zou SNS failliet zijn gegaan en daarom heeft Dijsselbloem het onteigeningsbesluit getekend. De top van de bank heeft zijn functies neergelegd en krijgt geen vertrekvergoeding.


Update 18.00

Volgens premier Rutte maakte mismanagement door SNS-bestuurders de nationalisatie van bank-verzekeraar onvermijdelijk. Rutte zei dat vrijdagmiddag tijden zijn wekelijkse persconferentie. Het NRC Handelsblad citeert de minister-president die zegt “barstende koppijn” van het besluit te hebben:

We hebben zorgvuldig alle alternatieven bekeken. Maar na lang wikken en wegen is gebleken dat deze route de enige juiste keuze was. Ik begrijp dat dit geen prettig idee is. Zo’n besluit probeer je met z’n allen te vermijden. Het gaat om 3,7 miljard aan belastinggeld. […] We kunnen het geld nu niet meer uitgeven aan andere dingen. Dat is doodzonde.

Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem zei na afloop van de ministerraad dat de nationalisatie mogelijk extra bezuinigingen tot gevolg kan hebben. De redding van SNS kost 3,7 miljard. Maar Dijsselbloem wees de staat ook op dat er ook een meevaller uit een telecomveiling kan rekenen van 3,8 miljard. Eind deze maand komen nieuwe ramingen van het Centraal Planbureau (CPB) op basis waarvan het kabinet beslist over eventuele nieuwe bezuinigingen. Dat meldt RTL Nieuws.

Eerder
De dienstverlening en spaartegoeden van de klanten zijn nu zeker gesteld, aldus Dijsselbloem. Hij wees er op dat niet alleen de belastingbetaler opdraait voor deze nationalisatie. Naast de aandeelhouders leveren ook de crediteuren een substantiële bijdrage aan de oplossing. Ook hun achterstallige leningen zijn onteigend, wat ook het geval zou zijn geweest als de bank failliet zou zijn gegaan. Het gaat daarbij om een bedrag van 1 miljard. De staat betaalt nu 3,7 miljard, waaronder de afschrijving van de eerdere staatssteun. SNS kreeg in 2008 staatssteun en ruim 800 miljoen daarvan was nog niet terugbetaald.

Trouw meldt dat door de nationalisatie het overheidssaldo in 2013 met 0,6 procent verslechtert. De staatsschuld loopt met 1,6 procent op. Nederlandse banken betalen in totaal 1 miljard euro mee aan de operatie. Dit gebeurt via een heffing die de banken in 2014 moeten betalen.

NRC: Rutte: dit kon gebeuren door mismanagement bij SNS

RTL: Dijsselbloem: mogelijk nieuwe bezuinigingen door SNS

Geef een reactie

Laatste reacties (358)