Laatste update 10:58
257

SP-voorzitter Rotterdam: benepen sfeertje in partij

“Het rijke Westen is geen eiland en Europa is geen fort. Wie bang is voor wat vreemd is, doet vooral zichzelf tekort.” Het door Karel Glastra van Loon geschreven SP-lied ‘Een mens is meer’, waarmee de partij sinds 2001 haar congressen afsloot, wordt al enige tijd niet meer gezongen bij bijeenkomsten.

De boodschap van openheid en verdraagzaamheid sluit niet meer zo goed aan bij de huidige partijlijn. Dat schrijft Rudie Kagie in een lezenswaardig Vrij Nederland-artikel. In het stuk analyseert hij waarom de SP sinds het vertrek van Jan Marijnissen als partijleider in 2008 zo in de versukkeling is geraakt.

De problemen zijn voor een belangrijk deel het gevolg van het feit dat de dominante Marijnissen weliswaar het voorzitterschap van de Tweede Kamerfractie neerlegde, maar zich nog wel jarenlang intensief met de partij bleef bemoeien. Volgens critici als voormalig SP-kamerlid Sharon Gesthuizen voerde Marijnissen een ‘schrikbewind’. Zijn opvolgers Agnes Kant en Emile Roemer kwamen nooit goed uit de verf.

‘Moeilijk te verkopen’
De afgelopen tijd is de migratie-kritische koers van de SP veel leden een doorn in het oog. Pieter Schol, voorzitter van de afdeling Rotterdam, hekelt in Vrij Nederland het ‘benepen sfeertje’ in de partij. “De SP is als de dood om geassocieerd te worden met alles wat moslim, allochtoon of vluchteling is. Wat in een migrantenstad als Rotterdam moeilijk valt te verkopen.”

Helemaal nieuw is de moeizame relatie van de SP met migranten niet. In de jaren tachtig kreeg de SP veel kritiek vanwege de publicatie van de brochure Gastarbeid en kapitaal, waarmee de partij volgens critici in troebel water viste. Ook in latere jaren liep Jan Marijnissen niet over van liefde voor de multiculturele samenleving, schrijft Kagie:

In geen van de tien boeken die Jan Marijnissen schreef verwijst hij naar de multiculturele samenleving. In 2007 kwam hij in opspraak toen hij zich liet ontvallen dat het een ‘extra dikke plus’ zou zijn als de staatssecretarissen Aboutaleb en Albayrak hun oorspronkelijke nationaliteit opgaven. Het werd er niet beter op toen Marijnissen, daartoe uitgedaagd door twee jonge tv-journalisten van Marokkaanse afkomst, op de vraag waarom de SP weinig allochtone leden heeft, antwoordde: ‘Marokkanen sluiten zich nergens bij aan. Die profiteren alleen maar.’

Geef een reactie

Laatste reacties (257)