103

Staat voor de rechter om klimaat

Duurzaamheidsorganisatie Urgenda: burgers in gevaar door laks klimaatbeleid overheid... Rechter moet regering verplichten uitstoot broeikasgassen verder terug te dringen... 

De Nederlandse staat wordt voor de rechter gesleept vanwege haar lakse klimaatbeleid. Organisatie voor duurzaamheid Urgenda wil via de rechter bereiken dat het kabinet verplicht wordt de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in zeven jaar met 40 procent te verlagen.

Volgens Urgenda is de rijksoverheid nalatig, schrijft Trouw. Nederland brengt zijn inwoners in gevaar door het ontbreken van een doeltreffend klimaatbeleid. Mirjam Minnesma, directeur van Urgenda, legt uit:

De politiek, de rijksoverheid zijn gegijzeld in een klimaatdebat van oneliners en emoties. Maar dit thema is te belangrijk en te ingrijpend om nog langer te laten liggen. Als je met 130 kilometer per uur op een ravijn afgaat en 50 procent kans hebt om erin te vallen tenzij je rigoureus gaat remmen, blijf je dan doorrijden? Dat is wel wat we nu doen. Met de rechtszaak gaat Urgenda aan de noodrem hangen. We hopen de beleidsimpasse te doorbreken.”

Advocaat Roger Cox:

We zien het als een morele plicht deze zaak aan de rechter voor te leggen.”

Cox vraagt namens Urgenda de rechter om Nederland tot ingrijpen te dwingen. De staat moet afspraken uitvoeren die al jaren vastliggen in protocollen, volgend op het Klimaatverdrag van de Verenigde Naties. De organisatie wil bij de rechter afdwingen dat de regering binnen een half jaar na het vonnis ‘een realistisch en serieus programma van maatregelen’ aan het parlement voorlegt. Verder moet de rijksoverheid worden verplicht de burger te informeren over de kennis en de inzichten over de gevolgen van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen.
Vandaag maakt Urgenda tijdens de milieuconferentie Springtij op Terschelling de meer dan honderd pagina’s tellende dagvaarding openbaar. In het document wordt gedetailleerd beschreven op welke punten het klimaatbeleid van Nederland volgens Urgenda faalt.

Trouw: Overheid gedagvaard voor ‘laks’ klimaatbeleid

Trouw (digitale editie): Na de oneliners en emoties nu een rechtszaak over het klimaat

Geef een reactie

Laatste reacties (103)