20

Statenleden PvdD minst afwezig bij vergaderingen

Van alle Statenleden hebben die van de Partij voor de Dieren de meeste vergaderdiscipline. Dat blijkt uit een inventarisatie door de NOS en regionale omroepen.

Gelet op de politieke partijen zijn de Statenleden van de Partij voor de Dieren de trouwste bezoekers van de vergaderingen. Gemiddeld kwamen de Provinciale Staten de afgelopen periode veertig keer bij elkaar en Statenleden van de Partij voor de Dieren ontbraken minder dan één keer. Leden van regionale partijen of eenmansfracties verzuimen het meest: de acht personen waren in totaal 23 keer afwezig. Ook Statenleden van de gecombineerde SGP/CU ontbraken per persoon gemiddeld bijna drie keer de afgelopen periode. Van de landelijke partijen scoort de SP het slechtst.

De omroepen achterhaalden ook dat in Limburg de Statenleden het vaakst verzuimen. Noord-Brabant en Gelderland kennen de meest trouwe vergadertijgers. De Limburgse Commissaris van de Koning is niettemin optimistisch omdat er ondanks de hoogste score sprake is van een afname:

De gouverneur van Limburg, Theo Bovens, is blij dat het verzuim in zijn provincie is afgenomen. Verder zegt hij: “Het Statenlidmaatschap vergt veel werk en in de meeste gevallen is het zo dat Statenleden naast het Statenlidmaatschap ook een ‘gewone’ baan vervullen. Ik constateer dat de absenties legitiem zijn. Er is geen sprake van structurele afwezigheid. Zou daar wel sprake van zijn, dan zou daarop gereageerd worden.”

Gemiddeld ligt het afwezigheidspercentage op 4,9 procent. Dat is gelijk aan het gemiddelde ziekteverzuim van alle Nederlanders in de eerste maanden van 2018 maar lager dan het gemiddelde in het openbaar bestuur.

In gevallen dat Statenleden opvallend vaak afwezig zijn gaat het om langdurige ziektes.

cc-foto: Elvin

Geef een reactie

Laatste reacties (20)