66

Steeds meer wethouders worden bedreigd

Enquête wijst uit: dreigementen steeds frequenter en heviger ... Ook vaker sprake van fysiek geweld

Zeker 58 wethouders in Nederland zijn de afgelopen anderhalf jaar bedreigd. Ook hebben 27 wethouders met agressie en geweld te maken gehad en zijn er 109 beledigd of uitgescholden. Dat blijkt uit een enquête van de Wethoudersvereniging.

Vaak houden de bedreigingen verband met discussie over de komst van een asielzoekerscentrum of noodopvang voor asielzoekers. ‘We hebben afgelopen maand een enorme toename gezien in het aantal bedreigingen van lokale bestuurders. De uitdaging van het opvangen van asielzoekers en alles wat daarmee verband houdt, komt behoorlijk voor rekening van burgemeesters en wethouders,’ aldus voorzitter van de Wethoudersvereniging Arne Weverling.

De ernst van de bedreigingen neemt ook toe, melden de wethouders. Ze worden met de dood bedreigd of moeten vrezen dat een dierbare iets wordt aangedaan. Voorbeelden van dergelijke bedreigingen zagen we onlangs nog in Rijswijk waar diverse Raadsleden dreigbrieven ontvingen.  

In het geval van agressie en geweld jegens wethouders gaat het om huisvredebreuk, fysiek geweld of schade aan het huis.  Van alle wethouders die met bedreiging of agressie te maken hebben gehad, deden er slechts 29 aangifte. De Wethoudersvereniging vindt dit te weinig. ‘Wethouders denken misschien dat het er wel bijhoort, of willen niet zielig gevonden worden. Maar wij vinden het absoluut van belang dat een wethouder aangifte doet wanneer hij bedreigd wordt. Dan geef je ook aan de politie aan; ik zit in de gevarenzone.’

Het ministerie van Binnenlandse Zaken laat weten in overleg te gaan over een landelijk fonds voor beveiliging van lokale bestuurders. Volgens minister Plasterk is agressie of geweld tegen mensen die een publieke taak uitvoeren onacceptabel. ‘Hiervoor is er ook een extra hoge strafeis afgesproken, dus wethouders die hiermee in aanraking komen moeten daarvan aangifte doen.’

De enquête is verstuurd naar alle 1.500 wethouders in Nederland, 480 van hen hebben gereageerd. 

Geef een reactie

Laatste reacties (66)