2

Steve Jobsscholen kregen voorkeursbehandeling van ministerie

Drie medebedenkers van zogenaamde Steve Jobsscholen zeggen nu dat hun schooltype een voorkeursbehandeling genoot van het Ministerie van Onderwijs en de onderwijsconceptie, aldus oud-lerares Irene Felix. Samen met Maurice de Hond, het gezicht van het concept, voerde zij de gesprekken met ambtenaren. Dit meldt Zembla vanavond in haar uitzending.

“Er is afgesproken dat de inspectie naar veel meer zou kijken dan alleen de Cito-toetsen, ook de groei die kinderen doormaken, hoe zelfstandig ze zijn geworden en hoe lekker ze in hun vel zitten”, vertelt Felix. Tijl Rood -schooldirecteur en medebedenker van het eerste uur- zegt over de houding op het ministerie: “We hebben niets dan medewerking en begrip gekregen.”

Volgens Irene Felix had de overheid strenger naar het concept van De Hond moeten kijken: “Het zou naar mijn idee wel geholpen hebben als het ministerie wat meer geparticipeerd had in het geheel. Dan was het nooit een commercieel bedrijf geworden. In dit geval kwam commercie boven de inhoud.” Het ministerie ontkent tegenover ZEMBLA dat er sprake is van een voorkeurspositie.

Maurice de Hond wist vanaf 2012 tientallen scholen enthousiast te maken voor zijn concept iPadonderwijs, een radicale vernieuwing binnen het onderwijs. Leerlingen krijgen individueel onderwijs via een iPad, leerkrachten heten voortaan coaches, boeken en het klassikale onderwijs gingen de deur uit. Veel scholen zijn inmiddels weer afgehaakt, onder meer vanwege de hoge kosten.

Maurice de Hond wilde aan ZEMBLA geen interview geven. Schriftelijk laat hij weten: “De keuze van de geïnterviewden en de vragen die gesteld zijn, zorgen voor een eenzijdig beeld van wat er gerealiseerd is en wat er vandaag de dag wordt gepresteerd.”

Geef een reactie

Laatste reacties (2)