24

Stiekeme kiekjes verboden in Zweden

Omstreden wet moet misbruik op Facebook en Twitter voorkomen

Zweden verbiedt vanaf 1 juli het stiekem maken van foto of filmopnamen in de privésfeer, bijvoorbeeld op het toilet of in de kleedkamer. Journalisten vrezen dat de nieuwe wet zal worden gebruikt om de persvrijheid in te dammen.

Cultural Party, in Stockholm
Formeel maakt de omstreden wet wel een uitzondering voor nieuwsgaring, maar volgens de Zweedse journalistenbond zijn de voorwaarden onduidelijk. Soms moeten journalisten gebruik maken van materiaal dat uit de privésfeer komt.

Volgens het Zweedse parlement, dat de wet heeft aangenomen, komt het te vaak voor dat privé-opnamen tegen de zin van de afgebeelde personen terechtkomen op sociale media zoals Facebook, Twitter en YouTube.

Op Zweedse scholen bestond al langer een verbod op visuele opnames, wat al tot veel irritatie heeft geleid onder trotse ouders en schoonouders die bijvoorbeeld het jaarlijkse kerstspel voor het nageslacht wilden vastleggen.

Trouw: Fotograferen mag in Zweden alleen nog maar met toestemming vooraf

Correctie 14:00: Oorspronkelijk werd op basis van berichten in Nederlandse media vermeld dat fotograferen in Zweden alleen nog maar toegestaan is met toestemming, ook op straat. Na raadplegen van Zweedstalige nieuwsbronnen lijkt dat niet het geval. De wet richt zich tegen stiekeme opnamen in de privésfeer. (met dank aan Rob van Kan)

Update 14:20 Hier de wet met Google Translate, met dank aan Arnoud Wokke 

Geef een reactie

Laatste reacties (24)