68

‘Studenten gaan Nederland ontvluchten vanwege leenstelsel’

Update: 'Universiteiten genieten van de lusten, maar niet de lasten' .. Hoogleraar financiële economie waarschuwt voor veranderingen in studiefinanciering ... Studeren in het buitenland wordt goedkoper

Studenten zullen Nederland ontvluchten zodra het nieuwe leenstelsel wordt ingevoerd. Daar waarschuwt hoogleraar financiële economie Sylvester Eijffinger voor. De hoge lasten in Nederland zullen een reden zijn voor de studenten om elders in de wereld te gaan studeren.

Eijffinger:

Vooral beta’s en harde gamma’s als econometristen en financieel economen zullen vertrekken. Toen in het Verenigd Koninkrijk een leenstelsel werd ingevoerd zag je dat effect ook.

Het nieuwe leenstel moet op 1 januari ingaan voor zowel de bachelor- als de masterfase. De basisbeurs wordt dan afgeschaft, wie wil studeren zal zijn volledige beurs dus moeten lenen.

Ook hoogleraar Jacco Hoekstra vreest dat veel studenten de benen zullen nemen en naar het buitenland zullen verhuizen, omdat er veel plekken zijn waar studeren goedkoper is dan hier. “Bovendien zijn de woonlasten in Nederland vrij hoog. Door in het buitenland te gaan studeren kun je je schuld drukken”, zegt Hoekstra.

De hoogleraar becijferde eerder dat een gemiddelde student zo’n 564 euro zal moeten lenen om rond te kunnen komen. Wie een vierjarige studie doet komt dan uit op een schuld van ruim 27.000 euro. Wie een langere studie volgt kan zelfs een schuld van ruim 47.000 euro noteren. Hoekstra vreest dan ook dat veel jongeren zullen afzien van een studie, en dat de verschillen tussen rijk en arm zullen toenemen.

Econoom Bas Jacobs is het niet eens met Eijffinger en Hoekstra:

De lastendruk is in Nederland al hoog en je ziet niet mensen massaal de wijk nemen naar het buitenland. Met het leenstelsel moeten thuiswonenden ongeveer twee tientjes per maand extra aflossen en uitwonenden vijf.”

Wel heeft Jacobs kritiek op de wijze waarop het leenstelsel nu is vormgegeven. Deze is volgens hem niet sociaal, doordat de aflossingen nu een vast bedrag zijn per jaar en pas inkomensafhankelijk worden wanneer een beroep wordt gedaan op de draagkrachtregeling.

Woensdag wordt in de Tweede Kamer een hoorzitting gehouden over het leenstelsel.

Update 15.15 uur

Studenten die besluiten toch in Nederland te studeren, moeten volgens columnist Frank van Heest goed opletten. Om het leenstelsel te steunen hebben universiteiten beloofd miljoenen te investeren in kwaliteitsonderwijs. In zijn column op foliaweb schrijft hij dat de UvA die belofte niet nakomt. Sterker nog, de universiteit bezuinigt bij elkaar een bedrag van 19.9 miljoen.

Zo wordt het nieuwe cohort UvA-studenten vanaf 2015 twee keer zo hard geraakt. Ze moeten meer zelf betalen en krijgen minder kwalitatief onderwijs. En dat was allemaal niet volgens de afspraak die de minister met de universiteiten heeft gesloten. De UvA schendt dus de afspraak over het leenstelsel nog voor deze ingaat”, aldus Van Heest in zijn column.

Studenten hebben dan altijd nog de keus voor een universiteit te kiezen die wel in het onderwijs heeft geïnvesteerd. Van Heest concludeert dat studenten dan wel wakker moeten worden, maar hij hoort geen enkele studentenorganisatie over de bezuinigingen van hogescholen en universiteiten.

Van studentenbond Asva horen we niets en ook de Centrale Studentenraad hult zich in stilzwijgen. Terwijl nieuwe studenten straks evident in de aap zijn gelogeerd, als ze al niet de keuze hebben gemaakt om naar een universiteit te gaan die gemaakte afspraken nakomt en wel investeert in de onderwijskwaliteit.

Nu.nl: ‘Leenstelsel verjaagt studenten uit Nederland’

cc-foto: Michiel Brouwer

Geef een reactie

Laatste reacties (68)