39

Studiebollen leven langer

Hoger opgeleiden worden ouder dan lager opgeleiden. Verschil tussen groepen stijgt

De gezondheidsverschillen tussen hoog- en laagopgeleiden worden steeds groter. De vooruitzichten op een gezond leven verslechteren voor laagopgeleiden terwijl die voor hoogopgeleiden stijgen.

Een kwart van de ziektes is te wijten aan welvaartskwalen door slecht eten, roken, overmatig alcoholgebruik en weinig bewegen. De overheid moet ingrijpen door voeding duurder te maken en een preventief gezondheidsbeleid te ontwikkelen. 

Dit zegt de Raad voor Volksgezondheid en Zorg (RVZ) in het rapport Preventie van welvaartsziekten waar De Volkskrant over schrijft. De raad adviseert minister Edith Schippers van Volksgezondheid. De Tweede Kamer debatteert volgende week over de preventieve gezondheidszorg.

Gemiddeld stijgt de levensverwachting van alle Nederlanders, maar bij hoogopgeleiden stijgt die harder dan bij laagopgeleiden. Het aantal jaren in goede gezondheid stijgt bij hoogopgeleiden, terwijl die bij laagopgeleiden juist daalt, blijkt uit het RVZ-rapport. De laagst opgeleide vrouwen krijgen nu rond hun 52ste jaar gezondheidsklachten. Dat is twintig jaar eerder dan hoogopgeleide vrouwen. Tien jaar geleden was dit verschil nog zestien jaar. Het toenemende verschil ligt volgens de RVZ aan welvaartsziekten door slechte voeding, roken, alcohol en een gebrek aan beweging. 

De RVZ pleit voor een vettaks, een speciale accijns op slechte grondstoffen in voedsel. Ook wil de raad dat over voeding het hoge btw-tarief wordt geheven in plaats van het lage tarief dat nu geldt. Daardoor zou eten duurder worden. Dat ontmoedigt volgens RVZ-voorzitter Rien Meijerink overmatig eten. 

Meijerink verwijt de politiek dat gezondheidsbevorderend beleid als ‘betuttelend’ wordt afgezet en daarom niet wordt ingevoerd. ‘De belangrijkste tegenkracht is ideologisch. Als je de leefstijl van mensen beïnvloedt, dan betuttel je. Dat is paternalisme, bevoogding. Misschien is het verkeerd als we het over preventief beleid hebben en over leefstijlbeïnvloeding. We moeten de gezondheidsbescherming invullen, zeker voor de jeugd. Vanuit moreel opzicht moeten we juist wel ingrijpen.’

De Volkskrant: Laag opgeleide steeds ongezonder

Geef een reactie

Laatste reacties (39)