118

‘Subsidie duurzame energie betaalt zich terug’

Ministeriële denktank waarschuwt voor de afschaffing van subsidies voor duurzame energie ... dat levert op de lange termijn meer op en is goedkoper ... een rechtse kabinet wil de geldkraan voor 'groene subsidies' juist snel dicht draaien

Door te bezuinigen op duurzame energie snijdt een rechts kabinet zich in de eigen vingers. De overheid kan beter blijven investeren in subsidies voor een ‘groene’ energiehuishouding. Dat levert economische op de lange termijn meer op. Zo blijkt uit een studie van SEO Economisch Onderzoek.

De belangrijkste boodschap is dat investeren in een duurzame energiehuishouding loont”, zegt hoogleraar Carl Koopmans van SEO in de Volkskrant. “De voornaamste reden is dat de kosten van hernieuwbare technologieën, gebaseerd op wind en zon, de komende decennia sterk dalen.” De onderzoekers baseren hun aanname op het gerenommeerde energieagentschap IEA.

Regieorgaan Energietransitie liet het onderzoek uitvoeren. Theo Walthie, voorzitter van deze ministeriële denktank voor duurzmane energie concludeert uit de studie dat de subsidies voor duurzame energie zeker nodig zijn tot 2015. Uit de studie van SEO blijkt dat zowel voor een energiewinning uit ‘groene’ energie en energie die is opgewekt met behulp van kolencentrales met CO2-opslag en kerncentrales, een forse energiebesparing nodig is. De SEO kwam op een som uit van zo’n 300 miljard, van waaruit ook niet-financiële maatregelen moeten worden bekostigd zoals het tegengaan van het broeikaseffect.

Uiteindelijk is het kiezen van de groene weg goedkoper meent Walthie. “Anders blijf je afhankelijk van grondstoffen met onzekere prijzen, afkomstig uit landen die je niet altijd welgezind zijn.” Ook valt op die manier meer geld te verdienen. “We kunnen nu energiebeleid, innovatiebeleid en industriebeleid aan elkaar koppelen. Er gaat ontzettend veel gebeuren op het gebied van hernieuwbare energie, die bedrijven kun je lokken als je zelf ook een thuismarkt hebt.” Ook geeft Regieorgaan het advies om duurzaamheid en energie onder te brengen in een departement. Het energiebeleid is nu verdeeld onder meerdere ministeries als Economische Zaken, VROM, Financiën en Verkeer en Waterstaat.
Volkskrant: Duurzame energie levert meer geld op dan ze kost

Onderzoek Regieorgaan Energietransitie: Investeren in een duurzame energiehuishouding in Nederland loont
cc-foto: Dirk Huijssoon

Geef een reactie

Laatste reacties (118)