33

Tabaksindustrie ‘helpt’ bij opstellen anti-rookwetten

Ministerie van VWS schendt internationaal verdrag door tabaksindustrie actief om input te vragen bij opstellen ontmoedigingsbeleid en dat achteraf te verzwijgen

Staatssecretaris Van Rijn heeft een internationaal verdrag van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), dat Nederland in 2005 heeft ondertekend en geratificeerd, geschonden. Dat schrijft Vrij Nederland in het vierde en laatste deel van een onderzoek naar het netwerk van de tabaksindustrie. Van Rijn heeft schriftelijk overleg met de tabaksindustrie verzwegen. Ook heeft het ministerie zelf actief de tabaksindustrie benaderd en om input gevraagd.

In het verdrag Framework Tobacco Control Convention (FCTC) staat een aantal regels die landen zouden moeten implementeren in hun wetgeving om roken te ontmoedigen. Zo is één van die regels dat de overheid geen contact mag hebben met de tabaksindustrie wanneer ze tabaksontmoedigingsbeleid maakt. Wanneer er, nadat de regelgeving is opgesteld, contact is geweest, dan dient de overheid daar transparant over te zijn.

Vrij Nederland vroeg met gebruik van de Wet openbaarheid van bestuur de correspondentie van het ministerie van Volksgezondheid op. Uit die correspondentie blijkt nu dat het ministerie de tabaksindustrie actief heeft benaderd en om input heeft gevraagd. Zo vroegen ambtenaren in een e-mail van 20 december 2012:

Uw schriftelijke inbreng is uiteraard welkom. […] De inhoudelijke inbreng zullen we meegeven aan de staatssecretaris bij het opstellen van het BNC-fiche. Om uw reactie nog te kunnen meewegen, willen we u verzoeken uw schriftelijke inbreng uiterlijk vrijdag 4 januari aan ons te doen toekomen.

De daarop volgende schending van het verdrag vond plaats op 28 februari 2013. Zowel staatssecretaris Van Rijn als minister Schippers zeiden transparant te zijn over het contact tussen het ministerie en de industrie, maar verzuimden de schriftelijke inspraakronde te vermelden.

GroenLinks-Tweede Kamerlid Linda Voortman zegt in een reactie:

Dit contact had er niet mogen zijn. Het is in strijd met het FCTC-verdrag. De staatssecretaris zou op zijn minst moeten zeggen: “We hebben het verkeerd gedaan, maar we stoppen ermee.” Het stelt me wel teleur, van een PvdA-staatssecretaris had ik anders verwacht.

Longarts Wanda de Kanter van Stichting Rookpreventie Jeugd kondigt aan dat ze de Staat der Nederlanden gaat dagvaarden wegens het schenden van het FCTC-verdrag.

cc-foto: LeRamz

Geef een reactie

Laatste reacties (33)