25

‘Teeven kleedt stiekem Kinderpardon uit’

Kamerleden: het lijkt alsof er minder kinderen onder de regeling vallen ... Debat moet uitgesteld worden

Het Kinderpardon leek in kannen en kruiken, maar Kamerleden vrezen nu dat staatssecretaris Teeven de regeling stiekem heeft uitgekleed. “Het lijkt alsof er minder asielzoekerskinderen onder deze regeling vallen dan we steeds gedacht hebben”, stelt ChristenUnie-Kamerlid Voordewind maandag in Trouw.

Update
VluchtelingenWerk Nederland en Defence for Children zegt zich ongerust te maken over het lot van grote groepen in Nederland gewortelde asielkinderen. De afgelopen weken zijn de organisaties door honderden kinderen gebeld met de vraag: Val ik eronder?

Navraag bij het ministerie van Veiligheid en Justitie leert dat veel kinderen moeten vrezen dat het kinderpardon wellicht niet voor hen zal gelden. VluchtelingenWerk en Defence for Children hebben de volgende knelpunten bij de uitvoering van het kinderpardon onder de aandacht van de staatssecretaris gebracht:

•    Kinderen die zijn geboren nadat de asielprocedure van de ouders is afgewezen, maar wel steeds onder het toezicht van de overheid waren, vallen niet onder de regeling;

•    Als de IND tijdens de asielprocedure had getwijfeld aan de identiteit van de ouders, kan het voor de kinderen heel ingewikkeld worden om onder het kinderpardon te vallen;

•    Alleenstaande vreemdelingen die nu 18, 19 of 20 zijn kunnen nauwelijks voldoen aan de voorwaarden van de regeling.
“Wij gingen er allemaal vanuit dat de regeling bedoeld was om schoon schip te maken en de problemen rond gewortelde kinderen op te lossen. Na de presentatie van het kinderpardon had niemand van ons dan ook zien aankomen dat de uitwerking zo rigide zou zijn. We hopen echt dat we het mis hebben, maar vrezen dat veel kinderen buiten de boot vallen’, aldus Jasper Kuipers, plaatsvervangend directeur van VluchtelingenWerk.

Eerder
Joel Voordewind (ChristenUnie) was samen met oud-Kamerlid en huidig PvdA-voorzitter Spekman initiatiefnemer van het wetsvoorstel dat in Nederland gewortelde kinderen recht geeft op een verblijfsvergunning. De regeling zou gelden voor asielzoekende kinderen die minstens acht jaar in Nederland zijn. Het zou naar schatting om achthonderd kinderen gaan, met de ouders erbij in totaal zo’n 1200 asielzoekers.

Teeven heeft nu vijf jaar verblijf in Nederland als voorwaarde opgenomen in de regeling, meldt Trouw. Dat lijkt een verruiming, maar Voordewind krijgt signalen dat er minder kinderen onder de regeling vallen. Het debat hierover dat voor morgen gepland stond, wil hij dan ook uitstellen tot er meer informatie is over de precieze invulling van het kinderpardon.

Trouw (papieren editie): Kritiek van Tweede Kamer op het Kinderpardon van Teeven

Foto-cc: Roel Wijnants

Geef een reactie

Laatste reacties (25)