35

Teeven stelt onderzoek in naar uitzetting doodzieke Renata (6)

IGZ en IV&J gaan onderzoeken of medisch juist is gehandeld

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de Inspectie Veiligheid & Justitie (IV&J) gaan in opdracht van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, Fred Teeven, de uitzetting van het doodzieke meisje Renata onderzoeken. Zij zullen rapporteren over de vraag of in deze zaak ‘medisch juist is gehandeld’ en over hoe ‘de medische overdracht in de vreemdelingenketen is verlopen’.


Het Georgische meisje bleek acute leukemie te hebben en was bijna aan haar ziekte bezweken toen ze in Polen uiteindelijk wel medische hulp ontving. Een arts had in Nederland al aangedrongen op bloedtesten, maar deze zijn nooit afgenomen. Was dat wel gebeurd, dan had het resultaat van die bloedtesten het voor die IND juridisch onmogelijk gemaakt om het gezin op dat moment uit te kunnen zetten.

Het is de zoveelste keer dat Teeven onder vuur ligt na berichten over slechte behandeling van vreemdelingen in Nederland. Hij wijst er nu op dat de zaak ‘Renata’ speelde nog voordat hij in april ‘beterschap beloofde‘. Het niet nakomen van de afspraken over medische zorg aan twee asielzoekers die uitgezet werden naar Guinee, is echter een actueel incident.

cc-foto: Tjebbe van Tijen

Geef een reactie

Laatste reacties (35)