113

Teeven zet Afghaanse tolk alsnog het land uit

'Waaraan verdien ik deze behandeling? Als ik terug ga naar Afghanistan, zal ik sterven'

De Afghaanse tolk Abdul Ghafoor Ahmadzai wordt alsnog door Nederland uitgezet. Het feit dat iemand zijn leven heeft geriskeerd om voor Nederlandse soldaten in oorlogsgebied te vertalen ‘is onvoldoende om de verantwoordelijkheid voor de behandeling van een asielaanvraag over te nemen’, dat schrijft VVD-staatssecretaris Fred Teeven vrijdag aan de Tweede Kamer.

De 31-jarige Ahmadzai werkte jarenlang voor het Nederlandse en Amerikaanse leger in Afghanistan. In 2010 vluchtte hij naar Europa, nadat zijn broer werd vermoord en hij zelf werd bedreigd. Toen zijn asielaanvraag in Noorwegen werd afgewezen, kwam hij naar Nederland. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) wilde zijn aanvraag niet in behandeling nemen, omdat je binnen Europa maar in één landen asiel mag aanvragen. Hier kan in ‘bijzondere persoonlijke omstandigheden’ een uitzondering op gemaakt worden, maar dat weigert Teeven.

Dat is wrang, omdat uit zijn eigen antwoorden op Kamervragen blijkt dat Defensie erkent dat Ahmadzai in Uruzgan voor de krijgsmacht gewerkt heeft en dat hij daarbij – geheel tegen het beleid van Defensie – in een BBC-reportage in beeld is gebracht. Dat zijn leven hiermee ontegenzeggelijk gevaar loopt noemt Teeven ‘ongelukkig’: 

Er waren in dit geval voor Nederland geen bijzondere individuele omstandigheden die noopten om – in afwijking van de hoofdregel van de Dublinverordening – de verantwoordelijkheid voor de asielbeoordeling over te nemen en de beoordeling van het volledige asielrelaas door de Noorse autoriteiten, over te doen. Het enkele feit dat iemand een beperkte periode voor een Nederlandse missie heeft gewerkt, is onvoldoende om de verantwoordelijkheid voor de behandeling van een asielaanvraag over te nemen.

Ahmadzai zal door de IND worden teruggestuurd naar Noorwegen, waarvandaan hij hoogstwaarschijnlijk wordt uitgezet naar Afghanistan. De Afghaan zegt begrijpelijkerwijs ‘verpletterd’ te zijn door het nieuws:

Waaraan verdien ik deze behandeling? Als ik terug ga naar Afghanistan, zal ik sterven.

cc-foto: Veiligheid en Justitie

Geef een reactie

Laatste reacties (113)