14

Teeven: zorg voor illegalen is prima zo

Staatssecretaris wuift kritiek weg en laat zieke illegalen aan het lot over: 'Het leven in de illegaliteit brengt risico's met zich mee...'

Staatssecretaris Fred Teeven is niet van plan de zorg voor illegalen te verbeteren. Illegaal verblijf in Nederland moet worden ontmoedigd, en hoe beter dan door moeilijk toegangbare zorg, lijkt Teeven te redeneren. De staatssecretaris reageert hiermee op een rapport van de Nationale Ombusdman, die aangeeft dat de toegang tot medische zorg voor illegalen te veel drempels kent.

De Nationale Ombudsman pleit voor een zorgpas, waarmee illegalen kunnen aantonen recht te hebben op zorg. Teeven voelt daar niets voor, omdat hij denkt dat zo’n pas makkelijk kan worden doorverkocht of uitgeleend aan mensen die zich wel kunnen, maar niet willen verzekeren.

Of dat daadwerkelijk zou gebeuren, is niet onderzocht. Sterker nog: het kabinet weet niet eens hoeveel illegalen zorg mislopen, doordat ze niet over de drempel heen durven. Alexander Brenninkmeijer adviseert het kabinet dan ook dit te onderzoeken, maar Teeven weigert daarin mee te gaan. “Het leven in de illegaliteit brengt risico’s met zich mee, waaronder gezondheidsrisico’s. Daarom ontmoedigt het kabinet illegaal verblijf en zet het sterk in op terugkeer”, aldus de staatssecretaris.

Volgens de Ombudsman zijn illegalen zelf vaak terughoudend om de stap naar een dokter te maken, omdat ze bang zijn voor ‘hoge rekeningen’, aanhouding en uitzetting. De artsen zijn op hun beurt terughoudend omdat ze vrezen dat niet alle kosten vergoed worden.

De PvdA-fractie schaart zich achter Teeven. Tweede Kamerlid Marit Maij verklaart:

Een deel van de aanbevelingen van de Ombudsman wordt reeds opgepakt. Er bestaat een telefonisch informatiepunt voor ongedocumenteerden en er wordt door hulporganisaties bemiddeld tussen vreemdelingen en zorgverleners. Ook is de opvang voor zieke vreemdelingen verbeterd: tijdens het hoger beroep is er nu opvang.

Uit eerder onderzoek van Dokters van de Wereld blijkt dat één op de vijf illegalen die daadwerkelijk de stap maken om zorg te vragen, in 2012 de deur is gewezen. Met name GGZ en de huisartsenzorg zijn moeilijk toegankelijk, ondanks de waarborgregeling van het College voor Zorgverzekeringen. De Nationale Ombudsman berekende dat de staat per jaar zo’n 215 euro kwijt is per illegale vreemdeling. In vergelijking met vreemdelingen die in asielzoekerscentra leven (5.135 euro) of een detentiecentrum (8.044 euro) is dat erg laag.
Medisch Contact: Veel illegalen zorg geweigerd
NOS: Geen zorgpas voor illegalen

Geef een reactie

Laatste reacties (14)