16

Ter Horst: burgers mee op politiesurveillance

'De overheid kan het niet alleen'

Minister van Binnenlandse Zaken Guusje ter Horst (PvdA) toont zich in een opiniebijdrage in de Volkskrant enthousiast over het Haagse experiment waarbij politieagenten en burgers gezamenlijk patrouilleren.

Het opinieartikel is een reactie op de grootschalige inzet van politie tijdens Oudejaarsnacht en de uitlating van PVV-Kamerlid Raymond de Roon die stelde ‘het schuim van de straat regeert dit land’.

Ter Horst schrijft:

Het is niet normaal dat men zich in de nacht van 31 december vrijwel overal in Nederland moet voorbereiden op een crisissituatie. Maar nogmaals, zo’n aanpak is in de huidige situatie wel nodig en heeft gelukkig erger voorkomen.
We zijn dus niet krachteloos en machteloos. Moeten we dan berusten in die jaarlijkse crisisaanpak rond Oud en Nieuw? Nee, zeker niet. We moeten volharden in een stevige aanpak van raddraaiers (autochtoon én allochtoon), alle beschikbare middelen inzetten en  niet aarzelen met nieuwe maatregelen te komen als dat nodig is.

Vervolgens geeft ze een overzicht van maatregelen, zoals het opleggen van dwangsommen aan raddraaiers die bij nieuwe overtredingen meteen worden geïnd. Maar ze wil dat de burger zich ook meer inzet voor de openbare orde.

De overheid heeft een grote en primaire verantwoordelijkheid voor de veiligheid. Maar de overheid – en in het bijzonder de politie – kan het niet alleen. Wat mij betreft is dat alleszins legitiem en past het bij goed burgerschap, dat de overheid mensen op hun eigen verantwoordelijkheid aanspreekt.
Dat begint in de eigen omgeving, want iedere raddraaier heeft ouders, familie en vrienden die hem kunnen aanspreken. Dat geldt ook voor de wijk: de Haagse burgemeester Van Aartsen bepleit meer inzet van burgers bij de handhaving van de openbare orde, zoals gezamenlijk (politie én burgers) surveilleren. Een uitstekend idee dat al op verschillende plaatsen wordt toegepast. 

Lees bij de Volkskrant: Politie en burgers, patrouilleer samen!

Lees op Joop de opinie van Otto Adang: Blijven leren van de jaarwisselingen

Geef een reactie

Laatste reacties (16)