20

Ter Horst maakt einde aan zakkenvullen HBO-bestuur

Voorzitter van HBO-raad wil bindende afspraken waarin Balkenendenorm wordt gehandhaafd en bonus-cultuur wordt afgeschaft

Guusje ter Horst, voorzitter van de HBO-raad, wil een einde maken aan bonussen voor HBO-bestuur. Bestuurders zouden niet langer een beloning moeten krijgen afhankelijk van omzet en aantal internationale studenten, maar alleen een vast salaris, afhankelijk van het aantal studenten.

Over de bestuurders:

‘Hun salaris moet alleen afhankelijk zijn van het aantal studenten op hun hogeschool. We houden op met een bonus afhankelijk van de omzet of het aantal internationale studenten.’

Ter Horst wil ook een einde maken aan andere wanpraktijken bij hogescholen. De afgelopen tijd zijn er een aantal misstanden in het hbo aan het licht gekomen. Zo zou hogeschool InHolland te makkelijk diploma’s hebben verstrekt aan studenten en hebben (oud-) bestuurders onnodig veel gedeclareerd. Ter Horst wil dat de examencommissie voortaan alleen nog maar bestaat uit leden die geen belang hebben bij het snel afstuderen van studenten. ‘De directeur van een school kan niet meer in de examencommissie zitten, want hij wordt afgerekend op het aantal studenten dat slaagt.’Het is niet de eerste keer dat bestuurders van hogescholen worden gemaand de praktijken te stoppen. Eerder hebben ze hun handtekeningen gezet onder vergelijkbare doelstellingen. Ter Horst gelooft er nu echter in dat ze aan de afspraken worden gehouden. De HBO-raad moet een belangrijkere rol krijgen in het bewaken van de kwaliteit van de hogescholen, maar heeft overigens geen formele macht.

Volkskrant: Geen bonus meer voor hbo-bestuur

Geef een reactie

Laatste reacties (20)