91

Tijdelijk contract en discriminatie nekken allochtone jeugd op arbeidsmarkt

Forum, instituut voor multiculturele vraagstukken: Breng Taskforce Jeugdwerkloosheid terug

De werkloosheid onder allochtone jongeren loopt hard op. Dat bericht de NOS op basis van een rapportage van Forum, het instituut voor multiculturele vraagstukken. De dramatische toename van jeugdwerkloosheid komt doordat niet-westerse allochtonen vaker tijdelijke contracten hebben en doordat er discriminatie op de arbeidsmarkt is.


NOS meldt:

In het eerste kwartaal van 2011 zat nog 22 procent van deze jongeren zonder werk, in dezelfde periode van dit jaar is dat gestegen naar 29 procent. Onder autochtone jongeren tussen 15 en 25 jaar ligt de werkloosheid rond de 10 procent.

Over de oorzaken:

Allochtone jongeren hebben volgens Forum meer moeite om een baan te vinden, omdat ze vaak geen goed netwerk hebben. Ook zijn hun sociale vaardigheden soms minder goed ontwikkeld, hebben ze problemen met het Nederlands en zijn ze lager opgeleid. De werkloosheid zou nu ook oplopen doordat jongeren die aan het begin van de crisis besloten om nog even door te studeren nu op de arbeidsmarkt terechtkomen. Daardoor is de concurrentie onder werkzoekenden groter. De organisatie vindt dat politieke partijen te weinig aandacht hebben voor dit probleem.

Forum vindt dat politieke partijen te weinig aandacht hebben voor dit probleem. Het instituut pleit ervoor om de Taskforce Jeugdwerkloosheid nieuw leven in te blazen. Ook zou de overheid met het bedrijfsleven moeten afspreken dat er meer stageplaatsen komen.

NOS: Meer allochtone jongeren werkloos

Meer video en audio bij de NOS: Overheid moet meer doen aan economische integratie

Volg Joop op Twitter, vind Joop leuk op Facebook. Of abonneer je op de dagelijkse nieuwsbrief met een handig overzicht van nieuws en opinies.

Geef een reactie

Laatste reacties (91)