6

Toch nog half jaar onderdak voor asielzoekers Vluchtkerk

159 asielzoekers kunnen half jaar terecht in voormalig Huis van Bewaring ... Krijgen begeleiding om tot oplossing te komen, ofwel: terugkeer

De 159 asielzoekers die eerder dit jaar op verschillende plaatsen, waaronder de tot Vluchtkerk gedoopte kerk in Amsterdam, verbleven, krijgen de komende zes maanden onderdak in het voormalige Huis van Bewaring aan de Havenstraat. Dat zijn burgemeester Van der Laan en staatssecretaris Fred Teeven met de eigenaar van het pand overeengekomen.

Aanvankelijk was besloten dat de groep het gebouw uiterlijk 25 november moest verlaten. Na overleg is besloten ze toch opvang aan te bieden in de vorm van ‘bed, bad en brood’. Gedurende het half jaar worden ze begeleid door professionals en vrijwilligers om te werken aan een oplossing. In veel gevallen betekent dat terugkeer.

De NOS schrijft over het besluit:

Volgens de gemeente is besloten om opvang aan te bieden, omdat er vanuit een onderdaksituatie beter gewerkt kan worden aan hervestiging en individuele oplossingen. “Het afgelopen jaar is gebleken dat de groep door chronische onzekerheid en het van gekraakte locatie naar gekraakte locatie verhuizen te zeer bezig was met van dag tot dag leven en niet toekwam aan (mee)werken aan individuele oplossingen.

cc-foto: Dokters van de Wereld

Geef een reactie

Laatste reacties (6)