25

Toezichthouders woningcorporaties vullen hun zakken

Geen controle op toezichthouders ... Sommigen verdienen tienduizenden euro's te veel met hun 'bijbaan'

Eén op de vijf toezichthouders bij woningcorporaties verdient veel meer dan binnen de branche is afgesproken. Dat blijkt nu NOS inzicht heeft gekregen in de geheime salarisstroken van woningcorporaties. Sommige toezichthouders zitten enkele duizenden euro’s boven het afgesproken maximum. Anderen overstijgen het maximum gortig met tienduizenden euro’s.

Voormalig minister Van der Laan had de gortige salarissen van de toezichthouders in 2009 al kenbaar gemaakt aan de Tweede Kamer. Sinds juli 2010 is in de ‘honoreringscode commissarissen’ afgesproken dat kleine corporaties maximaal 9000 euro mogen verdienen. Grote corporaties zitten aan de grens bij 18.000 euro.

Vooral bij relatief kleine corporaties zouden toezichthouders veel te veel salaris opstrijken. Zo verdient de voorzitter van de raad van toezicht van corporatie SHBB in Borger-Odoorn met 229 woningen 25.000 euro. Een Commissaris van de Koningin Jan Franssen van Zuid-Holland verdient met zijn ‘bijbaan’ als toezichthouder bij Delta Wonen in Zwolle 10.000 euro meer dan is toegestaan. De grootste uitschieter is te vinden bij corporatie Rochdale, met 40.000 woningen. Twee interim-toezichthouders kregen in 2009 74.000 euro terwijl 17.000 het maximum is. In Friesland is inmiddels een commissaris gedwongen om op te stappen toen aan het licht kwam dat de voorzitter van de lokale corporatie 18.000 euro te veel verdiende.

Toezichthouder zijn blijkt een lucratieve baan. Daar is de Woonbond, die opkomt voor de belangen van huurders zeer kwaad over.

Toezichthouden op een maatschappelijke organisatie doe je niet voor het geld. Daar hoort een passende vergoeding bij. En als je als branche een norm afspreekt, moet je je daar aan houden.

Controle op de honoreringscode is er niet. Raden van toezicht zijn alleen verplicht om zich in het jaarverslag te verantwoorden. De Vereniging van Toezichthouders op Woningcorporaties en de Woonbond willen daarom dat minister Donner (Binnenlandse Zaken) de code algemeen bindend verklaart. Zo kan een rechterlijke instantie boetes uitdelen wanneer corporaties zich niet aan de code houden.

NOS: Veelverdieners bij woningcorporaties

cc-foto: Charles Fres

Mis niets: Volg Joop op Twitter, vind Joop leuk op Facebook

Geef een reactie

Laatste reacties (25)