42

Top smakeloze reclames van de vleesindustrie

Lekker kuikentjes vermalen: 'Van natuur… tot natuur'

Wakker Dier selecteerde de 6 meest smakeloze reclames uit de vee-industrie vakmedia en reclamefolders die in Nederland verschenen zijn in 2009 en 2010. De winnaars op een rijtje

Don’t worry. Make money.: reclame voor onder andere legbatterijkooien van Hellmann Poultry Equipment. In een legbatterij staan de dieren hun hele leven op draadgaas en leven op een oppervlakte van minder dan een A4-tje per kip. Ze vertonen stress en frustratie wat leidt tot pikkerij en kannibalisme. Vanwege het grote dierenleed zijn de standaard legbatterijkooien zelfs verboden in de gehele EU. Hellmann Poultry Equipment is van mening dat de koper zich daar maar niet te druk om moet maken; er is immers geld mee te verdienen.

From nature …to nature: reclame voor een verwerkingsmachine van kuikenslachtafval van Haarslev Industries. Twee kuikentjes staan afgebeeld naast de grote machine die vermalen dierenresten uitspuit. De pluimvee-industrie heeft niets meer te maken met “natuurlijk,” zoals de slogan suggereert. Vleeskuikens bijvoorbeeld groeien in 6 weken tijd uit van 20 naar 2500 gram. Een 6 weken oud kuiken is te vergelijken met een kleuter met het gewicht van een volwassene. De Wageningen Universiteit schrijft over deze onnatuurlijke groei: “Tegen zo’n explosieve groei in een tijdsbestek van zes weken zijn hun hart, longen en poten nauwelijks bestand. Sommige dieren groeien daarom letterlijk dood.” Natuurlijkerwijs is een kip volwassen bij een leeftijd van 18 weken; vleeskuikens worden al geslacht als ze 6 weken oud zijn. Jaarlijks worden 350 miljoen kuikens geslacht in Nederland. Dat zijn er 10 per seconde.

2 gratis spermarietjes: reclame van K.I. Kampen voor een aanbieding van stierensperma. Het sperma is afkomstig van fokstieren uit een K.I.-station en wordt met behulp van kunstkoeien machinaal gewonnen. Jaarlijks worden in Nederland ruim 1,3 miljoen kalfjes geboren, maar vrijwel geen enkele moederkoe heeft ooit een stier gezien. Koeien worden kunstmatig geïnsemineerd. De koe die uiteindelijk voort moet komen uit het sperma staat in de advertentie beschreven als in een lijst productspecificaties: “super uiers en zeer brede kruizen”. Bij de fok wordt eenzijdig geselecteerd op een zo hoog mogelijke melkproductie. In de afgelopen 75 jaar is de melkgift van een koe meer dan verdubbeld. Dit steeds verder doorfokken is de oorzaak van vele gezondheidsproblemen bij melkvee, waaronder pootproblemen, uierontsteking en vruchtbaarheidsproblemen

Veel vangplezier!: reclame voor een kuikenveegmachine van Rievo. Deze kuikenveegmachine veegt gemiddeld 8.000 vleeskuikens per uur op en spuugt ze in kratten uit. Deze methode leidt tot kneuzingen en botbreuken. Rievo vindt de methode echter “beter voor mens en dier” en wenst de gebruiker “veel vangplezier.”

In de kooi natuurlijk!: reclame voor legkippen van Verbeek. Verbeek prijst haar legkippen aan: “Waar ze het beste presteert? In de kooi natuurlijk!” Wat een kooi voor het welzijn van een kip betekent, lijkt niet van belang. Vanwege grote welzijnsproblemen wordt een groot deel van de kooien vanaf 2012 verboden (zie ook reclame 1). Eieren afkomstig van kooien die nog wel zijn toegestaan na 2012 (de zogenaamde “verrijkte kooien”) worden om dezelfde reden niet verkocht door supermarkten. In de reclame wordt de kip beschreven als een apparaat compleet met productspecificaties. Dat het hier om een dier gaat, blijkt enkel uit het plaatje erboven.

Genietende varkens: reclame van MS Schippers voor varkenssperma en inseminatiebuizen. De varkens staan afgebeeld alsof ze zichtbaar genieten. De werkelijkheid is anders. Een fokbeer (mannetjesvarken) die het sperma produceert, leeft in een kaal hok in een K.I. station en komt nooit buiten. Hij zal nooit een vrouwtjesvarken of zijn nageslacht zien. Een moedervarken komt ook nooit buiten; zij wordt kunstmatig geïnsemineerd. Voor de bevalling wordt ze vastgezet tussen stalen stangen; daar werpt ze de biggen. De krappe hokken leiden tot stress en frustratie. Ze kan geen enkele vorm van moederzorg geven. Na 4 weken worden de biggen bij haar weggehaald en wordt de zeug opnieuw kunstmatig geïnsemineerd. Dit gebeurt gemiddeld 6 maal in haar leven.

Beeld en tekst: Wakker Dier

Geef een reactie

Laatste reacties (42)