14

‘Tot hier toe en niet verder’

Hans Achterhuis over de positieve kanten van de Occupy-beweging

De Occupy-beweging groeit. Denker des Vaderlands, Hans Achterhuis, deelt het veel gehoorde cynisme over de Occupiers niet. “De wereldwijde Occupy-protestbeweging interesseert mij juist vanwege het ‘nee’ dat ze uitdragen.”

In een interview met Trouw laat Hans Achterhuis zijn licht schijnen over de wereldwijd groeiende Occupy-beweging. Eind jaren zestig promoveerde Achterhuis op de Franse schrijver en filosoof Albert Camus. Volgens Camus begint een opstand, een revolte, altijd met het gevoel ‘dit pik ik niet’. Achterhuis:

De mens die zich opricht met het gevoel ‘dit pik ik niet’ zegt nee. In dit nee-zeggen zit ook altijd een positieve waarde verborgen: je zegt nee in naam van die waarde, die je gerespecteerd wilt zien. Nee betekent, en nu citeer ik opnieuw Albert Camus: ‘Het heeft te lang geduurd’; ‘tot hier toe en niet verder’, ‘u gaat te ver’, en ook ‘er is een grens die u niet mag overschrijden’. Vertaald naar de Occupy-beweging: ‘Nee’ tegen de bonussen, ‘nee’ tegen de toenemende maatschappelijke ongelijkheid, ‘nee’ tegen de hebzucht van de banken. En zij zeggen dit, precies zoals Camus stelt, in naam van een waarde waar zij pal voor staan. Dat kan sociale rechtvaardigheid zijn, maar het kan ook de schoonheid zijn, de kunst, die nu in het verdomhoekje terecht is gekomen maar in het verleden tal van opstanden – denk even aan Oost-Europa in de tachtig en negentig – heeft aangejaagd.

Achterhuis verwijst vervolgens naar een peiling van Maurice de Hond, waaruit blijkt dat ruim zes op de tien Nederlanders positief staat tegenover de Occupy-beweging. En zo’n 32 procent van de bevolking kon zich voorstellen zelf aan de actie mee te doen. Volgens De Hond was dit aantal hoog te noemen. Achterhuis:

De peiling van De Hond is ook gelezen door leiders van politieke partijen. Zij kunnen dit ‘nee’ nu overnemen. Zij kunnen nu ook zeggen: tot hier toe en niet verder. Nu trekken we een grens. En als die grens wordt geaccepteerd, volgt er vanzelf een nieuw ‘ja’. Mijn voornaamste stelling nu: doe nooit smalend over een ‘nee’.

Achterhuis besluit het interview met:

Misschien is het vechten tegen de bierkaai. Maar het is wel een positief gevecht.

Geef een reactie

Laatste reacties (14)