Laatste update 13:31
88

TU Eindhoven: vacatures voorlopig alleen open voor vrouwen

De komende anderhalf jaar zijn alle vacatures voor wetenschappelijk personeel aan de TU Eindhoven uitsluitend geopend voor vrouwelijke sollicitanten. Dat meldt de NOS. De man-vrouwverhouding aan de universiteit is volledig uit balans en daar moet de nu ingestelde maatregel verandering in brengen. Pas wanneer na zes maanden geen geschikte vrouwelijke kandidaat is gevonden, mogen mannen op de vacature solliciteren.

De maatregel maakt deel uit van het Irène Curie Fellowship, vernoemd naar de Franse scheikundige en dochter van Marie Curie. Het Fellowship houdt niet alleen in dat vrouwen voorrang krijgen bij solliciteren, maar wanneer ze worden aangenomen krijgen ze 100.000 euro tot hun beschikking voor onderzoek. Hiermee hoopt de universiteit meer vrouwen aan zich te kunnen binden, iets wat de TU al langer probeert, maar wat te traag zijn vruchten afwerpt.

Het streven is om volgend jaar een hooglerarenbestand te hebben dat voor minimaal twintig procent uit vrouwen bestaat. Ook wil de universiteit minstens 25 procent vrouwelijke hoofddocenten en 35 procent vrouwelijke docenten. Rector Frank Baaijens zegt over de maatregel: ‘Het is al langer bekend dat een divers personeelsbestand beter functioneert. Het leidt tot betere strategieën, creatievere ideeën en snellere innovatie.’

Op sociale media is veel te doen over het door de universiteit ingestelde quotum. Natuurkundige Kees Storm, verbonden aan de TU Eindhoven, laat op twitter in een reeks berichten weten waarom hij achter de maatregel staat. Hij doet dit aan de hand van kritiek die mensen op het quotum hebben. Zo zegt hij over de bewering dat het discriminatie ten opzichte van mannen zou zijn:

Ja, we sluiten mensen uit. Is het dan verboden onder Art. 1 van de grondwet? Niet noodzakelijk. Het feit dat er zó weinig vrouwen bij ons werken bewijst, denk ik, dat we in voorgaande jaren stelselmatig, bewust of onbewust, gediscrimineerd hebben. Want vrouwen zijn natuurlijk precies even goed in dit werk als mannen. In zulke gevallen, waar dus een groep mensen sterk ondervertegenwoordigd is, mag een werkgever onderscheid maken tussen sollicitanten om die onbalans te repareren.

Daarbij linkt hij naar een pagina van de Rijksoverheid waarop de vraag ‘Mag een werkgever onderscheid maken tussen sollicitanten?‘ wordt beantwoord.

cc-foto: Wikipedia

Geef een reactie

Laatste reacties (88)