91

Tweede Kamer neemt Participatiewet aan

Alleen SP, PVV, 50Plus, PvdD en GroenLinks stemmen tegen ... Gevolgen onder meer: Wie in de bijstand belandt, moet voortaan een tegenprestatie leveren

Het zal geen verassing zijn, maar de Tweede Kamer heeft donderdag de ‘Participatiewet’ aangenomen. Het doel van de wet is onder meer om mensen met een arbeidshandicap zoveel mogelijk aan een baan bij gewone bedrijven te helpen, onder meer door jonggehandicapten te met een wajong-uitkering te herkeuren. De Wajong, de sociale werkvoorziening en de bijstand worden gebundeld en een flink aantal taken wordt overgeheveld naar gemeenten. Een ruime Kamermeerderheid stemde voor de nieuwe wet, SP, PVV, 50Plus, de Partij voor de Dieren en GroenLinks stemden tegen.

In de Participatiewet combineert het kabinet de voor haar meest belangrijke hervormingen van deze kabinetsperiode. Het is de bedoeling door de burger meer te laten participeren 2 miljard euro te bezuinigen. Door bijvoorbeeld van wie bijstand ontvangt te eisen dat een tegenprestatie wordt geleverd. Gemeenten mogen hiervoor zelf bepalen hoe zij dit willen invullen. Ook worden de regels voor een bijstandsuitkering strenger. Zo komt er een verhuisplicht voor bijstandsgerechtigden die elders dan de eigen woonplaats een baan kunnen vinden. Ook moeten bijstandsgerechtigden de Nederlandse taal spreken en netjes gekleed op sollicitatiegesprekken verschijnen. Wie zich niet aan de regels houdt, kan worden gekort op de uitkering.

Alle jonggehandicapten met een Wajonguitkering worden herkeurd. Wie daarbij arbeidsongeschikt wordt verklaard, blijft de uitkering behouden. Wel wordt deze 70 procent van het minimumloon in plaats van 75 procent. In het Sociaal Akkoord heeft het kabinet afgesproken dat er 125.000 nieuwe banen gecreëerd zullen worden voor arbeidsgehandicapten, zodat deze aan de slag kunnen.

De Eerste Kamer moet de Participatiewet nog goedkeuren. Waarschijnlijk is er ook in de Senaat een ruime meerderheid voor. De wet gaat dan op 1 januari 2015 in.

NOS: Kamer achter Participatiewet

Geef een reactie

Laatste reacties (91)