15

Tweede Kamer wil unaniem parlementaire enquête over gaswinning

Alle partijen in de Tweede Kamer willen een parlementaire enquête over de gaswinning in de provincie Groningen. Wanneer die wordt ingesteld is nog niet zeker, maar dit jaar zal het niet meer worden. Een motie waarin staat dat een enquête niet in de weg mag zitten van het herstellen van de al geleden schade is door alle fracties ondertekend. In het voorstel staan enkele speerpunten, zoals de verplichting voor getuigen op te komen dagen als dat gevraagd wordt. Deze getuigen zullen onder ede staan.

De Kamer wil vooral het vertrouwen onder de Groningers herstellen. Door in de openbaarheid verantwoording af te leggen over de keuzes die door afzonderlijke personen, organisaties of instanties zijn gemaakt, kan er geleerd worden van wat er fout ging, zo is de gedachte. Een parlementaire enquête is het zwaarst beschikbare middel van de Kamer. Er wordt pas een begin gemaakt met de enquête als het schadeherstel goed op gang gekomen is.

Cc-foto: Alex Drop

Geef een reactie

Laatste reacties (15)