13

‘Uitbreiding Wet Bibob mogelijk in strijd met Rechten van de Mens’

De Raad van State oordeelt dat de wet waarmee het kabinet malafide ondernemers wil aanpakken nog eens tegen het licht gehouden moet worden

Volgens de Raad van State moet het kabinet de uitbreiding van de Wet Bibob nogmaals onder de loep houden. Het kabinet wil met behulp van de uitbreiding gemeenten de ruimte geven malafide ondernemers aan te pakken. Volgens de Raad van State zou de uitbreiding echter in strijd kunnen zijn met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

De Wet bevordering integriteitsbeoordeling door het openbaar bestuur (Bibob) is in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat de overheid geen vergunningen verleent aan criminele organisaties. Voorheen gold de wet voor onder andere horeca-, bouw- en transportbedrijven.

De Raad van State geeft in een advies aan het kabinet aan dat de uitbreiding van de wet ongewenst is. Het adviesorgaan vraagt zich af of de wet wel preventief gebruikt moet worden, daar er ook andere wetten zijn die burgemeesters kunnen gebruiken bij het sluiten van bedrijven die niet “zuiver op de graat” zijn, schrijft NRC Handelsblad.

Ook wil het kabinet een landelijk register openen waarin Bibob-adviezen worden opgenomen. Volgens de Raad van State druist dit mogelijk in tegen het recht op privacy.

NRC: Raad van State kritisch over Wet Bibob

cc-foto: Misspeta88

Geef een reactie

Laatste reacties (13)