58

Uitspraak ProRail-topman over suïcide wekt sociale media-woede

"Ik denk wel eens: He verdikkeme, kies dan een ander tijdstip"

Op sociale media is een wervelstorm van verontwaardiging opgestoken over de uitlatingen van ProRail-topman Pier Eringa. Hij zou zich op een congres weinig gevoelig hebben uitgelaten over zelfmoordenaars die voor de trein springen.

Directe aanleiding is een verslag door vakblad SpoorPro van een speech die Eringa woensdag hield op de Dag van de Rail in het NS-hoofdkantoor. Eringa stoort zich aan de vele tijd die verloren gaat met procedures die automatisch in werking treden als er bijvoorbeeld sprake is van een verdacht pakketje, ook al weet iedereen dat het pakketje geen gevaar vormt. De hele presentatie gaat over het vraagstuk hoe storingen en vertragingen zoveel mogelijk voorkomen en bekort kunnen worden. In stoere taal (‘werken bij het spoor moet topsport worden’) geeft hij zijn visie.

Het verslag in SpoorPro zette daarop Eringa neer als “iemand die niks moet hebben van protocollen en regels”. De journalist tekent de volgende uitspraak van de ProRail-topman op:

Als ik na een zelfmoord een smsje krijg, denk ik: verdorie, waarom niet een minder druk tijdstip uitgekozen?

Journalisten van onder meer EenVandaag en HP De Tijd gingen op Twitter aan de haal met die opmerking van Eringa. Metro kopte: ProRail-directeur: Graag springen na de spitsNick Muller van HP De Tijd maakt er van: “ProRail-directeur Eringa: ‘Als je voor de trein wil springen, doe dat dan in de daluren!'” En Lammert de Bruin van EenVandaag twitterde: “Oh! En graag alleen springen in dichtbevolkt gebied. Anders moet er doorgereden worden vd ProRail directeur.”

Die ophef leidde vervolgens weer tot reacties van Kamerleden als Attje Kuiken (PvdA): Weer een ‘topmanager’ die beter eerst kan nadenken ipv van praten…lees ook reacties van machinisten onder bericht 

Volgens een andere journalist die ook aanwezig was koos Eringa zijn woorden iets anders. OVmagazine schrijft:

Ik krijg bij elke verstoring een sms’je”, zei Eringa – sinds april aan het roer bij ProRail – tijdens zijn presentatie. “Als er iemand om half vijf ‘s middags voor de trein springt denk ik wel eens: He verdikkeme, kies dan een ander tijdstip.

En volgens het live twitterverslag van dat magazine zei hij het nog anders:

Eringa: Gisteren sprong er iemand om 16:30 op het spoor. Dan denk ik: verdikkeme, kies dan een ander tijdstip. #DagvdRail

Na de uitbarsting van verontwaardiging verklaarde Eringa:

“Suïcide op het spoor is een ernstig probleem. Ernstig voor de mensen die het betreft, nabestaanden, machinisten en conducteurs. Tegelijkertijd levert suïcide op het spoor enorme hinder op voor het treinverkeer. Zo’n 200 x per jaar komt het voor en dan is er uren lang geen treinverkeer mogelijk in beide richtingen op een traject. Ik wilde niemand kwetsen. Ik gaf meerdere voorbeelden van storingen op het spoor om de discussie aan te zwengelen om als sector nog meer te doen om storingen te voorkomen en sneller op te lossen wanneer deze zich voordoen.”

foto: Prorail

Geef een reactie

Laatste reacties (58)