1

‘Uitvoering kinderbescherming en jeugdreclassering Brabant niet op orde’

Bureau Jeugdzorg in Noord-Brabant onder verscherpt toezicht

Het lukte het Bureau Jeugdzorg in Brabant vorig jaar al niet om een certificaat van het Keurmerkinstituut, nu is het ook nog eens onder verscherpt toezicht geplaatst.

Twee inspecties brachten naar voren dat de executie en jeugdreclassering van Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant niet op orde is. Interim-directeur Durk Kooistra:

De kwaliteit van het werk en de veiligheid van kinderen zijn voldoende gewaarborgd. Voldoende is echter niet goed genoeg. Wij zijn hard bezig met verbeteringen.

Eerder moest Bureau Jeugdzorg 260 voltijdbanen door bezuinigen schrappen. Het gevolg hiervan is dat er onvoldoende gecertificeerde arbeidskrachten over zijn gebleven die nu bijgeschoold moeten worden.

ND: Verscherpt toezicht bij Jeugdzorg Brabant

Cc-foto: berniceannenieuwenhuis

Geef een reactie

Laatste reactie