36

‘Universiteit maakt reclame voor producten van de sponsor’

Proefproces Wakker Dier tegen Wageningen Universiteit vanwege zuivelonderzoek

Stichting Wakker Dier is vandaag een proefproces gestart bij de Reclame Code Commissie tegen Wageningen University & Research centre (WUR). In een persbericht en artikel van de WUR, over onderzoek dat betaald werd door de zuivelindustrie, staan diverse gezondheidsclaims die feitelijk onjuist zijn. De WUR stelt zich hierin buitensporig reclamesk op, meer nog dan een reclamebureau. In reclames zijn de gebruikte claims namelijk al lang verboden.

Daarover bericht EenVandaag. Deze misleiding staat volgens Wakker Dier niet op zich. Uit het rapport ‘de wetenschap als reclamebureau’ blijkt volgens de organisatie dat de zuivelindustrie ondertussen haar invloed heeft op vele lagen van de WUR. Wakker Dier wil met het proefproces bewerkstelligen dat openbare berichtgeving over de resultaten van wetenschappelijk onderzoek voortaan ook moet voldoen aan de regels van de Reclame Code Commissie, die misleiding moeten voorkomen. Als Wakker Dier in het gelijk wordt gesteld, heeft dit grote gevolgen voor de communicatie rond gesponsord wetenschappelijk onderzoek. Universiteiten en andere onderzoeksinstituten kunnen zich dan niet meer gedragen als veredeld reclamebureau voor de betalende opdrachtgever van het onderzoek. Ongeveer een kwart van alle inkomsten van universiteiten komt van commerciële partijen.
In het persbericht over het onderzoek schrijft Wakker Dier:

De meeste zuivelproducten bevatten, naast een aantal gezonde stoffen, veel verzadigde vetten. Er wordt daarom aanbevolen niet teveel (vette) zuivel te consumeren, mede om hart- en vaatziekten te voorkomen. Om die reden is kaas ook uit het plaatje van de ‘Schijf van Vijf’ van het Voedingscentrum verdwenen. Deze ontwikkeling is de zuivelindustrie een doorn in het oog. Het Global Dairy Platform (het samenwerkingsverband van de zuivelindustrie, met o.a. Campina, Nestlé, Danone, Kraft) besloot daarom in 2008 dat het neutraliseren van het negatieve imago van melkvet dé topprioriteit werd. Onderzoeken werden ingezet. De zuivelindustrie (NZO) betaalde de WUR voor onderzoek naar de relatie tussen zuivelconsumptie en hart- en vaatziekten, volksziekte nr. 1 bij vrouwen. Er werd voor een meta-analyse gekozen. Zowel bij melkonderzoek als bij meta-analyses bleek eerder dat door een belangenpartij gefinancierd onderzoek vaker gunstiger resultaten geeft (CEG, 2009). De onderzoekers vonden een boterzachte relatie en concludeerden in hun wetenschappelijke publicatie dan ook: “Milk and dairy products cannot be recommended to benefit CVD health outcomes on the basis of this dose-response meta-analysis.” (CVD: hart- en vaatziekten). Ondanks deze expliciete waarschuwing werd een persbericht uitgebracht onder de titel ‘Melk goed tegen hart- en vaatziekten – Joris Driepinter had toch gelijk’.

Dergelijke gezondheidsclaims zijn in reclame al tijdenlang streng verboden op basis van de Nederlandse Reclame Code, de Reclamecode voor Voedingsmiddelen (RVV) en de EU Verordening 1924/2006 (“Claimsverordening”). Deze reclameregels bepalen dat in reclames alleen bewezen gezondheidseffecten mogen worden geclaimd. Wetenschappers van de Europese Commissie (EFSA) bepalen welke claims zijn toegestaan.

Goed voor elk! Volg Joop op Twitter, vind Joop leuk op Facebook

Geef een reactie

Laatste reacties (36)