Laatste update 18:02
35

Onderzoek onder 55.000 proefpersonen: veganisten breken vaker botten

Veganisme mag dan aan populariteit winnen sinds de documentaire Game Changers topsporters portretteerde die beter presteren dankzij een volledig plantaardig dieet dat ook nog eens potentieverhogend werkt, er zit misschien toch ook een nadeel aan. Een Brits onderzoek legt bloot dat veganisten die minder dan gemiddeld calcium en proteïnen consumeren 43 procent vaker botbreuken oplopen dan vlees- en viseters. Vooral de heupen, benen en wervels lopen risico. Vegetariërs en viseters liepen wat meer risico een heup te breken dan vleeseters.

Van de 55.000 onderzochte proefpersonen die tussen 1993 en 2001 werden gerekruteerd voor het onderzoek en bijna 18 jaar lang gemonitord, volgde bijna een derde een vlees- en visloos dieet. Onder hem ook bijna tweeduizend veganisten. Daaruit kwam naar voren dat veganisten 2,3 keer zo vaak een heup braken als vleeseters. In totaal werden er in de groep 3941 botbreuken geregistreerd, 945 daarvan betroffen heupbreuken en dat is daarmee de meest voorkomende botbreuk, gevolgd door gebroken pols (889) en arm (566).

De onderzoekers achterhaalden ook dat als het BMI-niveau (de mate van over- of ondergewicht) werd meegewogen het risicoverschil tussen de verschillende diëten sterk afnam. Veganisten kampen minder vaak met overgewicht. Voeg daarbij dat een veganistisch dieet juist weer helpt om andere kwalen, zoals hart- en vaatziekten te voorkomen.

Voedingsepidemioloog Tammy Tong van de Universiteit van Oxford, die het onderzoek leidde, stelt: “Eerdere studies hebben aangetoond dat een laag BMI samenhangt met een hogere kans op heupfracturen en lage inname van calcium en eiwitten houden verband met een slechtere gezondheid van de botten. Dit onderzoek laat zien dat veganisten, die een lager BMI hebben en minder calcium en proteïnen binnenkrijgen dan vleeseters op meer plaatsen een hoge risico op botbreuken lopen.” Ze wijst er op dat bij een gezond dieet er geen sprake is van over- of ondergewicht en dat individuen in de gaten moeten houden of ze voldoende voedingsstoffen consumeren.

Een ander punt is dat de onderzoekers geen onderscheid kunnen maken tussen botbreuken als gevolg van slechte botkwaliteit of ongelukken. Het zou in theorie mogelijk zijn dat veganisten een veel actiever bestaan leiden en daardoor ook meer risico op botbreuken lopen. De onderzoekers wijzen er verder op dat de bevindingen alleen witte Europeanen betreffen. Ze waarschuwen ervoor dat de resultaten niet zonder meer toepasbaar zijn op andere etnische groepen en pleiten voor meer onderzoek.

Beeld: Game Changers

Geef een reactie

Laatste reacties (35)