10

‘Veiligheid kind geen prioriteit Jeugdzorg’

[Video] Jeugdzorg stelt zich veel te terughoudend op bij het ingrijpen in de privésfeer van gezinnen

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft zware kritiek geuit op de jeugdzorg. De raad concludeert dat de jeugdzorg professioneel gezien nog in de kinderschoenen staat. Jeugdzorg stelt zich veel te terughoudend op bij het ingrijpen in de privésfeer van gezinnen. Nieuwsuur praat met hoogleraar Pedagogiek, Jo Hermanns, die deze conclusies deelt.


De raad komt tot deze conclusies na een vier jaar durend onderzoek naar kindermishandelingen met dodelijke afloop. Eén van de belangrijkste punten van kritiek uit het onderzoek is dat jeugdzorg kinderen vaak niet durft weg te halen bij de ouders, zo blijkt uit de reportage van Nieuwsuur

Ook krijgen ze volgens de Onderzoeksraad voor Veiligheid te weinig informatie van andere hulpverleners die al eerder met het gezin in aanraking zijn geweest. Daarnaast maken de medewerkers van jeugdzorg onvoldoende gebruik van de mogelijkheid kinderen medisch forensisch te laten onderzoeken. Tot slot is het toezicht op het functioneren van jeugdzorg te beperkt. Er is alleen sprake van intern, collegiaal toezicht.

Volgens hoogleraar pedagogiek Jo Hermanns staat bij jeugdzorg de basale veiligheid van het kind niet op de eerste plaats. Belangrijker wordt de relatie met de ouders gevonden. Hulpverleners willen het kind veel te graag helpen door de ouders te helpen betere ouders te zijn.

Geef een reactie

Laatste reacties (10)