Laatste update 22:39
4

Verenigde Naties manen Nederland meer te doen voor Groningse aardbevingsslachtoffers

Het mensenrechtencomité van de Verenigde Naties CESCR (Committee on Economic, Social and Cultural Rights) stelt in een rapportage dat Nederland meer moet doen voor de slachtoffers van de gaswinning in Groningen. In een verslag stelt het comité dat het blij is dat Nederland in 2014 het Nationaal actieplan mensenrechten en bedrijfsleven heeft aangenomen maar constateert met spijt dat het bewuste plan alleen geldt voor Nederlandse bedrijven die in het buitenland opereren en dat er geen formeel toezicht is op de naleving. Het comité bestaat uit 18 onafhankelijke experts en evalueert iedere vijf jaar de naleving van rechten in individuele lidstaten. In het verslag staat:

Het Comité is ook bezorgd over de berichten aangaande de schade die de huizen van mensen in Groningen oplopen als gevolg van de gaswinning evenals de vervuilende olieraffinaderij op Curaçao.

En onder meer de aanbeveling dat Nederland:

Maatregelen neemt om de fysieke veiligheid en mentale gezondheid van mensen die leven in het gaswinningsgebied te verzekeren, als ook de veiligheid en zekerheid van hun woningen, gepaste compensatie aan de slachtoffers toe te kennen en toekomstig schades die veroorzaakt worden door gaswinning te voorkomen.

Het comité heeft de situatie in Groningen bestudeerd naar aanleiding van een pamflet van de Groninger Bodem Beweging. Tegenover RTV Noord verklaart de vice-voorzitter van die actiegroep:

Volgens Schorren wordt Nederland de komende vier à vijf jaar aandachtig gevolgd en wordt daarbij gekeken in hoeverre de regering maatregelen neemt om te voldoen aan de aanbevelingen. ‘We hebben een pamflet geschreven, waarin de situatie in Groningen werd uitgelegd: de monden vielen open bij de VN. We zijn erg tevreden over deze reactie, maar ook bitter teleurgesteld dat je naar de VN moet stappen om je recht te krijgen.’

cc-foto: Siebe Schootstra

Geef een reactie

Laatste reacties (4)