46

Vergunningen kolencentrale Eemshaven ingetrokken

Raad van State vernietigt vergunningen die LNV had afgegeven

De kolengestookte elektriciteitscentrale van RWE/Essent in de Groningse Eemshaven mag niet worden afgebouwd. De Raad van State bepaalde vandaag dat de afgegeven vergunningen voor de bouw ten onrechte zijn afgeven door de minister van Landbouw en de colleges van Gedeputeerde Staten van Friesland en Groningen. Zij zouden volgens de afdeling bestuursrechtspraak niet goed hebben gekeken naar de nadelige gevolgen die de centrale heeft voor de beschermde natuurgebieden in de omliggende Waddenzee.

De Raad van State meent dat de overheden onvoldoende onderzoek hebben gedaan naar  gevolgen voor de natuur in de Waddenzee en de Duitse Waddeneilanden. Met name het onderzoek naar de uitstoot van stikstof voor een aantal Duitse Waddeneilanden en de koelwaterlozing was niet goed onderzocht. Deze laatste kan schadelijk zijn voor vissoorten in het gebied. Ook zou het beschermde natuurgebied in de Waddenzee gehinderd worden door het licht dat afkomstig is van de kolencentrale. De minister het het provinciebestuur zouden niet goed genoeg hebben aangetoond dat dit niet schadelijk is.

Oppositiepartijen PvdA, SP en GroenLinks zijn erg blij met het besluit van de RvS.

Schone energie heeft de toekomst. Ik ben blij dat de Waddenzee als kwetsbaar natuurgebied niet extra wordt belast met vervuiling. Zeker als je bedenkt dat we deze stroom niet nodig hebben. Deze energie wordt opgewekt voor het buitenland”, aldus GroenLinks Kamerlid Liesbeth van Tongeren.

Diederik Samson (PvdA) wijst er op dat dit besluit ‘een signaal is voor de politiek én bedrijven om gezamenlijk de koers te verleggen naar een duurzame energietoekomst’. De SP staat positief tegenover het stopzetten van de bouw.

Tegen het besluit van het rechtscollege van de Raad van State kan geen beroep aangetekend worden. Daarmee is het besluit definitief. Aan de kolencentrales werd al drie jaar gebouwd en moest Nederlands grootste centrale worden en kost 2,6 miljard euro.

Milieuorganisaties Greenpeace en Stichting Natuur & Milieu protesteren al lange tijd tegen de kolencentrale. Nederland zit al boven het limiet van CO2 uitstoot en zou met de bouw van kolencentrale daar verder bovenuit komen. Het Europese Hof bepaalde in mei 2011 al dat de kolencentrale in strijd is met de EU-emissienorm. Wat er nu precies gebeurd met de bouw van de centrale is nog niet duidelijk. Voor de afbouw van de centrale is in ieder geval een nieuwe vergunning nodig.

Volgens Greenpeace betekent het besluit van de RvS dat de bouw van de kolencentrale direct moet worden stilgelegd.  
Ron Wit, hoofd klimaat  bij Natuur & Milieu:

Het schrappen van de vergunning is een uitzonderlijke beslissing van de Raad van State. Dat kan betekenen dat de centrale van Essent nooit in gebruik genomen kan worden. Pure winst voor natuur en klimaat.

Update 16.10

Minister Verhagen (Economische Zaken) denkt dat na heronderzoek van het ministerie er wel een vergunning komt voor de kolencentrale van RWE/Essent. “De uitspraak van de Raad van State geeft aan hoe ingewikkeld vergunningverlening is bij dit soort grote projecten”, meldt hij aan De Pers.

Lees meer bij de Volkskrant: Onduidelijkheid over bouw kolencentrale Eemshaven

cc-foto: Gerry Gelens

Mis niets: Volg Joop op Twitter, vind Joop leuk op Facebook

Geef een reactie

Laatste reacties (46)